Objavljen Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2023. godini

Ministarstvo hrvatskih branitelja objavilo je Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja u 2023. godini.

 

Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine u cilju otvaranja novih radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju navedene osobe.

 

Za potporu se mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih, čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2022. godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).

 

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

 

U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine nakon 30. rujna 2022. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj nakon 30. rujna 2022.

 

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.

 

Novčana potpora iznosi 6.636,14 eura (50.000,00 kuna) po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti 19.908,42 eura (150.000,00 kuna).

 

Ukoliko će uvjete za odobravanje zahtjeva za korištenje poticajnih sredstava ispunjavati veći broj podnositelja zahtjeva, prednost će imati podnositelji (vlasnici obrta i trgovačkih društava, nositelji obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, upravitelji zadruga):

 

  • koji ujedno i sami imaju priznat status osobe iz ciljne skupine,
  • čije je sjedište i djelovanje na području jedinice lokalne samouprave koja ima status potpomognutog područja odnosno područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske (I. – IV. skupina jedinica lokalne samouprave) te
  • čije je sjedište i djelovanje na potresom pogođenim područjima na kojima je proglašena katastrofa u 2020. godini (Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županija).

 

Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, 10 000 Zagreb, s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja“.

 

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje do 1. lipnja 2023. godine.

 

Više o natječaju pročitajte ovdje.