Objavljen Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske za 2022. godinu

Ministarstvo unutarnjih poslova danas, 7.9.2022. godine, objavilo je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za poticanje razvoja poduzetništva na području Republike Hrvatske za 2022. godinu.

 

Cilj Poziva je podrška za provođenje manjih intervencijskih mjera pomoći ciljnoj skupini – osobama stradalim od mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava po završetku ratnih operacija te članovima njihovih užih obitelji s prebivalištem na području Republike Hrvatske. Manje intervencijske mjere uključuju potpore male vrijednosti za pokretanje novih poslova te za unaprjeđenje postojećih poslova krajnjim korisnicima iz ciljne skupine.

 

Sredstva se dodjeljuju u sklopu projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ financiranog u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i to u dvije grupe:

  • Grupa 1.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji pokreću novi posao,
  • Grupa 2.: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koji žele unaprijediti postojeći posao.

 

Prihvatljivi prijavitelji po ovom Javnom pozivu su:

  • za Grupu 1. potpora: žrtve mina i članovi njihovih obitelji koje pokreću novi posao kao fizičke ili pravne osobe, poduzetnici, osnivači ili vlasnici pravnog subjekta;
  • za Grupu 2. potpora: žrtve mina i članovi njihovih obitelji – subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, registrirani kao: d.o.o., j.d.o.o. obrt ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo.

 

Žrtve mina i članovi njihovih obitelji su oni prijavitelji koji mogu dokazati svoj status žrtve mina ili člana uže obitelji žrtve nastradale po završetku ratnih operacija u Republici Hrvatskoj, ili da su evidentirani u Bazi žrtava mina RH koju vodi MUP RH, a mogu biti:

  • civilna žrtva mina
  • suprug / supruga civilne žrtve mina
  • dijete, brat, sestra, roditelj civilne žrtve mina koji spadaju u ciljnu skupinu ovog Poziva.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju imati prebivalište/sjedište fizičke osobe ili pravnog subjekta na području Republike Hrvatske.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

  • jačanje poslovnih kapaciteta prijavitelja kroz nabavu opreme, modernizaciju prostora i opreme te usluge u svrhu unaprjeđenja poslovanja te jačanja pozicije na tržištu;
  • usluga tehničke pomoći i savjetovanja koja se odnosi na prikupljanje dokumentacije, pripremu za prijavu na ovaj javni poziv, izradu poslovnog plana te pomoć u provedbi poslovnog plana do 15% ukupne vrijednosti tražene potpore.

 

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih financijskih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.500.000,00 HRK, a maksimalan iznos bespovratnih sredstava koja se mogu dodijeliti po jednom projektnom prijedlogu je 100.000,00 HRK, a intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova.

 

Projektni prijedlozi podnose se isključivo preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo civilne zaštite, Nehajska 5, 10 000 Zagreb.

 

Prijave se mogu slati do 14. studenog 2022. u 12 sati.

 

Izvor: mup.gov.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”