Objavljen Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

 

Prihvatljiv podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj je poduzetnik koji kumulativno ispunjava uvjete ovog Poziva.

 

U okviru ovog Javnog natječaja dodjeljivat će se potpore za provedbene mjere:

  • ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja
  • ulaganje u proizvodno-poslovni objekt
  • ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i
  • ulaganje u promotivne aktivnosti.

 

Podnositelj smije podnijeti samo jednu prijavu i to za samo jednu provedbenu mjeru i samo za jedan prihvatljiv trošak unutar provedbene mjere.

 

Prihvatljiv trošak:

  • Provedbena mjera 1. – Stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača;
  • Provedbena mjera 2. – Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje);
  • Provedbena mjera 3. – Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera;
  • Provedbena mjera 4. – Najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi; promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo); usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje;

 

Ukupan iznosu sredstava za dodjelu potpora iznosi 3.981.684 eura.

 

Prijava se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10 000 Zagreb s naznakom „Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.“ – Ne otvarati prije službenog otvaranja.

 

Rok za podnošenje prijave traje do 20. lipnja 2023. u 10:00h.

 

Projektnu dokumentaciju pronađite OVDJE.