Objavljen drugi poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta“

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je drugi poziv „Dokazivanje inovativnog koncepta“.

 

Predmet Poziva: dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te istraživačkim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

 

Svrha Poziva: povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija.

 

Posebni ciljevi Poziva:

 • Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,
 • Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog poziva:

 • mikro poduzetnici;
 • mali poduzetnici;
 • srednji poduzetnici;
 • znanstvenoistraživačke institucije;
 • građani.

 

Ukupna alokacija, odnosno iznos bespovratnih sredstava raspoloživ za dodjelu u okviru ovog Poziva je 4.799.920,37 EUR. Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi: najniži iznos 26.500,00 EUR i najviši iznos 66.000,00 EUR.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Istraživanje: izrada prototipa; demonstracija tehničke izvedivosti
 • Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom
 • Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije: analiza tržišta; izrada studije izvedivosti; izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju); provjera i zaštita intelektualnog vlasništva; pretraga patenata; validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva
 • Administrativno vođenje projekta: izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

 

Projektni prijedlog se podnosi Ministarstvu znanosti i obrazovanja putem sustava eNPOO u elektroničkom obliku.

 

Poziv se provodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 1. prosinca 2023. godine, a dostava projektnog prijedloga dozvoljena je najranije od 1. listopada 2023. godine.

 

Više na: fondovieu