Objavljen Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.

 

Predmet Javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. je dodjela potpora poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske, u obliku bespovratnih sredstava, u ukupnom iznosu od 3.981.684 eura.

 

Provedbene mjere za koje će se dodjeljivati potpore za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023. godinu su ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja, proizvodno-poslovni objekt, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju i promotivne aktivnosti.

 

Prihvatljivi podnositelji prijave mogu biti mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici (isključivo trgovačko društvo i obrt) koji je prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. („Narodne novine“, br. 58/07. i 72/07.) registriran za obavljanje djelatnosti u područjima Prerade drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala (C16) i/ili Proizvodnje namještaja (C31), i to najmanje dvije godine na dan objave ovog Javnog natječaja.

 

Prihvatljivi troškovi, intenzitet potpore, iznos potpore po korisniku i ukupna sredstva u okviru provedbenih mjera su sljedeći:

 

Provedbena mjera 1. „Ulaganje u proizvodnu tehnologiju i postrojenja“

 • Prihvatljiv trošak: stroj ili postrojenje (pilansko postrojenje, sušionica, parionica, lakirnica) ili linija, te s njim povezan trošak dopreme, montaže, puštanja u probni rad i edukacija isključivo od istog dobavljača.
 • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška.
 • Iznos potpore po korisniku: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 5.000 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura.
 • Ukupan iznos sredstava: 424.688,04 eura.

 

Provedbena mjera 2. „Ulaganje u proizvodno-poslovni objekt“

 • Prihvatljiv trošak: Izgradnja ili adaptacija ili rekonstrukcija jednog objekta (materijal i radovi izgradnje).
 • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška.
 • Iznos potpore po korisniku: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 10.000 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000 eura.
 • Ukupan iznos sredstava: 1.229.391,23 eura.

 

Provedbena mjera 3. „Ulaganje u informacijsku i komunikacijsku tehnologiju“

 • Prihvatljiv trošak: Softver ili licenca ili nadogradnja postojećeg softvera.
 • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška.
 • Iznos potpore po korisniku: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 30.000 eura.
 • Ukupan iznos sredstava: 273.801,60 eura.

 

Provedbena mjera 4. „Ulaganje u promotivne aktivnosti“

 • Prihvatljiv trošak: najam, uređenje sajamskog – izložbenog prostora i transport izložaka, od vanjskog pružatelja usluge, te promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) vezan za sudjelovanje na tom sajmu ili izložbi ili promidžbeni materijal (letak, prospekt, katalog, plakat, brošura i ostalo) ili usluga oglašavanja u novinama, časopisima, na televiziji i radiju te materijal za oglašavanje.
 • Intenzitet potpore: 70% od prihvatljivog troška.
 • Iznos potpore po korisniku: Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 3.000 eura, a najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000 eura.
 • Ukupan iznos sredstava: 200.000 eura.

 

Prijava se dostavlja na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije, Planinska 2a, 10000 Zagreb, uz naznaku „Drugi Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja na području Republike Hrvatske za 2023.“ – Ne otvarati prije službenog otvaranja -.

 

Rok za podnošenje prijave počinje teći 21. kolovoza 2023. u 10:00 sati i traje do 4. rujna 2023. u 10:00 sati.

 

Izvor: poljoprivreda.gov.hr