Objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže“

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (NT) kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Revitalizacija, izgradnja, digitalizacija i modernizacija hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže” (referentni broj: NPOO.C1.2.R1-I1.01).


Svrha poziva
Cilj je ulaganja poduprijeti elektrifikaciju i dekarbonizaciju energetskog sektora nadogradnjom i digitalizacijom hrvatske prijenosne elektroenergetske mreže. Investicija će omogućiti kreiranje novih kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, bolju povezanost mreže jug-sjever te povezivanje šest otoka s kopnenom mrežom kako bi se iskoristio njihov potencijal za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i osiguralo dovođenje takve električne energije s juga Hrvatske, gdje se može postaviti najviše obnovljivih izvora električne energije, na sjever Hrvatske, gdje se troši najviše energije. Cilj je ulaganja izravno doprinijeti desetogodišnjem planu razvoja mreže koji provodi Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d. (HOPS), s naglaskom na najvažnije elemente nužne za osiguravanje stabilnosti sustava i stvaranje preduvjeta za razvoj kapaciteta za energiju iz obnovljivih izvora.

 

Predmet ovog poziva
Predmet investicije je ubrzanje razvoja mreže do 2026. na način da se postojeći sustav prijenosa električne energije zbog povećanja kapaciteta prijenosa (posebice linije sjever – jug) revitalizira i digitalizira, a paralelno s tim dograde i novi kapaciteti prijenosa. Tako će se osigurati nesmetano preuzimanje električne energije u sustav koji će prestati biti usko grlo, što će osigurati jaču dekarbonizaciju energetskog sektora. Investicijom se planira modernizacija i digitalizacija te proširenje elektroenergetskog prijenosnog sustava koji će na najučinkovitiji i stabilan način prihvatiti sve veću količinu električne energije iz obnovljivih izvora na razini Hrvatske. Provedba predmetne investicije doprinijeti će dekarbonizaciji energetskog sektora, što predstavlja osnovni preduvjet za dostizanje ciljeva za 2030. u pogledu udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji od 36,6%.

 

Ukupna bespovratna sredstva: 1.643.764.188,00 kn
Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.643.764.188,00 kn
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 1.643.764.188,00 kn
Prihvatljivi Prijavitelj u okviru Poziva: HOPS d.d.

 

Detaljne informacije i potrebnu dokumentaciju za Prijavu na Poziv možete pronaći klikom OVDJE .

 

 

Izvor: mingor.gov.hr

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“