Objavljen 5. natječaj LAG-a “MOSLAVINA” – 2. raspis za tip opreacije 1.1.4. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”!

Obavještavamo vas da je 15. 10. 2020.  objavljen 5. Natječaj LAG-a „Moslavina“ – 2. raspis za TO 1.1.4. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan TO 6.3.1. iz PRR). Tekst LAG Natječaja, kao i pripadajuću natječajnu dokumentaciju (obrasce i priloge) možete pronaći na internetskoj stranici LAG-a „Moslavina“ (www.lag-moslavina.hr) ili na sljedećem linku: http://lag-moslavina.hr/natjecaj-to-1-1-4/

 

S obzirom na epidemiološku situaciju vezanu uz epidemiju COVID-19, te na preporuku Stožera civilne zaštite, LAG „Moslavina“ neće organizirati planirane radionice u fizičkom obliku.

 

Za lakšu prijavu na natječaj složene su kratke upute za prijavitelje, kao i prezentacija s osnovnim informacijama o natječaju, iznosu potpore, prihvatljivim aktivnostima projekta, prihvatljivim prijaviteljima, rokovima, natječajnoj dokumentaciji i sl.

 

Ukupna alokacija natječaja iznosi 1.698.975,00 kn, što je dovoljno za 15 potpora u iznosu od 113.265,00 kn. Prijave na natječaj počinju 3. 11. 2020. godine, a rok za prijavu je 10. 12. 2020. godine.

 

U slučaju potrebe za dodatnim obrazloženjima ili pitanjima možete ih uputiti na e-mail adresu: lag.moslavina@gmail.com ili na brojeve telefona 044/633-655, 091/443-2010 i 091/443-2011.

 

Također će se organizirati mogućnost individualnih dolazaka, uz prethodnu telefonsku najavu i to od 26.10. do 30.10.2020. u sljedećim terminima: ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8,00 do 10,00 sati te utorkom i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati.