Novi natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Objavljen je novi natječaj za provedbu podmjere 10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

 

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu podmjere 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“.

 

Svrha Natječaja je dodjela potpore za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi.

 

Ciljevi mjere:

  • potaknuti poljoprivredne prakse koje su korisne za okoliš, ublažiti negativne učinke poljoprivrede i povećati bioraznolikost, kao i očuvati genetske resurse vezane uz poljoprivredu,
  • očuvati tradicionalne biljne i životinjske vrste koje su prilagođene lokalnim uvjetima te su u opasnosti od izumiranja.

 

Korisnici su javna tijela i pravne osobe koje se u skladu s nacionalnim zakonodavstvom bave očuvanjem biljnih ili životinjskih genetskih izvora.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 1.327.228,08 EUR, a visina potpore po korisniku računa se prema broju prihvatljivih aktivnosti i iznosi najviše do 50.000 eura po pojedinoj aktivnosti. Intenzitet javne potpore je do 100% (85% EU i 15% RH).

 

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu. Korisnik je obvezan Potvrdu o podnošenju ispisati i potpisati te dostaviti na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za podmjeru 10.2. „Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi“ – PRR-10.02.01.00.0-06, „NE OTVARATI – PRIJAVA NA NATJEČAJ“.

 

Rok za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu je 6. veljače 2023. godine od 12:00 sati do 10. travnja 2023. godine do 12:00 sati, a rok za podnošenje drugog dijela zahtjeva za potporu je do 15. prosinca 2023. godine do 12:00 sati.

 

Izvor: apprrr.hr