Novi natječaj za financiranje projekata u kulturi

Ministarstvo kulture 27. lipnja 2016. objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu kojim se financiraju djelatnosti u kulturi te aktivnosti, manifestacije i projekti u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku.

 

Prihvatljivi prijavitelji su samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, udruge, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi, kao i pravne i fizičke osobe za potrebe zaštite i očuvanja kulturnih dobara i arheološke baštine.

 

Pozivom se financiraju projekti iz pojedinih područja u kulturi i to:

– institucionalne potpore (redovite djelatnosti) za strukovne udruge u kulturi;
– dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti;
– glazba i glazbeno-scenska umjetnost;
– kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni);
– vizualne umjetnosti, likovne monografije, dizajna i arhitekture;
– inovativne umjetničke i kulturne prakse;
– knjižnična djelatnost;
– potpore izdavanju knjiga;
– izdavanje časopisa i elektroničkih publikacija;
– književne manifestacije i nastupi na sajmovima knjiga;
– književni programi u knjižarama;
– arhivska djelatnost;
– muzejsko-galerijska djelatnost;
– zaštita i očuvanje arheološke baštine;
– zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara;
– zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara;
– zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara;
– digitalizacija u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
– međunarodna kulturna suradnja;
– izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture;
– nabava informatičke opreme.

 

Definirana su dva ciklusa u kojima će se zaprimati prijave:

  • od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine
  • od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine.

 

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture.

 

Detalje samog Poziva, kao i Upute za prijavitelje, možete pregledati ovdje.

 

 

 

Izvor: min-kulture.hr