Neoporezivi primitci: zadovoljan zaposlenik = zadovoljan poslodavac

U današnje vrijeme kvalitetan radnik najveća je dodana vrijednost poduzeća. U situaciji nesigurnosti tržišta koja je prisutna posljednje dvije godine, važno je zadržati uspješne i predane radnike, neoporezivi primici vam mogu pomoći u tome. Zakonodavac se u vrijeme globalne pandemije trudi pomoći u tom segmentu, na način da proširuje spektar neoporezivih isplata koje poslodavci mogu isplatiti svojim radnicima te ih na taj način nagraditi i stimulirati na povoljniji način.

 

U nastavku donosimo dio neoporezivih primitaka koje poslodavci mogu isplaćivati svojim radnicima na godišnjoj razini:

 

  • Prigodne nagrade, dar u naravi, dar djetetu

Prigodne nagrade u neoporezivom se iznosu mogu isplatiti do 3.000,00 kn godišnje po svakom radniku. Iznos se može isplatiti odjednom ili u nekoliko isplata, a najčešće ga poslodavci isplaćuju u vidu božićnice, uskrsnice i regresa za godišnji odmor.

Dar u naravi može se neoporezivo radniku isplatiti do 600,00 kn godišnje.

Dar djetetu do 15 godina starosti se može neoporezivo isplatiti radniku do 600,00 kn godišnje – može se isplatiti u bilo kada tijekom godine.

 

  • Nagrade za radne rezultate

Nagrade za radne rezultate mogu se isplatiti do 5.000,00 kn godišnje po svakom radniku. Može ih se isplatiti odjednom, mjesečno, tromjesečno, polugodišnje ili proizvoljno, sukladno mogućnostima i željama poslodavca.

 

  • Podmirivanje troškova prehrane radnika

Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika koje se mogu isplatiti neoporezivo do 5.000,00 kn godišnje po svakom radniku bez obveze pravdanja tih troškova – isplata se može izvršiti odjednom ili parcijalno.

Troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavaca na temelju vjerodostojne dokumentacije – neoporezivi primitak priznaje se za mjesec u kojem je usluga prehrane obavljena i iznosi 12.000,00 kn godišnje. Računi o obavljenim uslugama prehrane moraju glasiti na poslodavca i biti podmireni bezgotovinskim putem ili uz interni obračun poslodavca.

Ove dvije vrste naknade međusobno isključuju na godišnjoj razini, odnosno ako ste radnicima počeli isplaćivati paušalni dodatak, to je jedina vrsta isplate koju mu za tu godinu možete isplatiti po ovoj osnovi, tj. ne možete mu neoporezivo omogućiti i prehranu na temelju vjerodostojne dokumentacije.

 

  • Troškovi smještaja

Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije – slučaju da je vaš radnik podstanar i ima sklopljen ugovor o najmu sa svojim najmodavcem, možete mu podmiriti te troškove (ili njemu na tekući račun ili direktno njegovom najmodavcu), i to u visini stvarnih izdataka – isplata se mora izvršiti bezgotovinskim putem.

 

  • Naknada za troškove redovne skrbi djece

Naknada za troškove redovne skrbi djece radnika isplaćene na račun radnika temeljem vjerodostojne dokumentacije ustanove predškolskog odgoja – svom radniku možete podmiriti troškove vrtića za njegovu djecu do visine stvarnih izdataka. Važno je da vam radnik dostavi ugovor sa predškolskom ustanovom (ili račun, uplatnicu i sl.). U obzir dolaze i privatni vrtići, ali ova naknada podrazumijeva osnovnu skrb predškolske djece, ne dodatne aktivnosti koje se mogu upisati u sklopu toga (npr. engleski, sportski program i sl.). Bitno je i to da radnik dostavi potvrdu da drugi roditelj ne prima istu naknadu kod svog poslodavca.

 

  • Mirovinski stup, premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja i sistematski pregledi

Uplata premije za 3. dobrovoljni mirovinski stup od strane poslodavca za svog radnika u iznosu 500 kn mjesečno radniku se ne smatra dohotkom, a poslodavcu se smatra priznatim troškom do 6.000,00 kn godišnje. Najčešći je slučaj da radnik odabere mirovinski fond u koji želi vršiti uplate na ime dobrovoljnog mirovinskog stupa, te poslodavcu dostavi sve potrebne podatke za uplatu.

Poslodavci mogu svojim radnicima neoporezivo podmirivati i premije dopunskog zdravstvenog osiguranja i dodatnog zdravstvenog osiguranja. Poslodavac bi trebao ugovoriti premije u ime svojih radnika i podmiriti ih bezgotovinskim putem, a neoporezivo se može isplatiti do 2.500,00 kn godišnje.

Troškovi sistematskih pregleda se neoporezivo mogu podmiriti do visine stvarnih izdataka pod uvjetom da je omogućen svim radnicima.

 

  • Potpora za novorođenče

Iznos neoporezive isplate kod rođenja djeteta iznosi do 10.000,00 kn.

 

  • Jubilarne nagrade

Jubilarne nagrade su zamišljene kao nagrade za dugotrajan staž kod poslodavca te se mogu neoporezivo isplatiti od 1.500,00 kn (za 10 godina staža) do 5.000,00 kn (za 40 godina staža i svakih narednih 5 godina radnog staža).

 

  • Testiranje i cijepljenje protiv zaraznih bolesti

Pojavom virusa COVID 19 i proglašenjem globalne pandemije, testiranje na uzročnike zaraznih bolesti i testiranje protiv zaraznih bolesti (pod uvjetom da je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. isplatitelja plaće), može se podmiriti do visine stvarnih troškova neovisno o načinu podmirenja.

 

  • Ostale naknade/potpore

Stipendije učenicima i studentima za redovno školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na srednjim, višim i visokim školama te fakultetima – do 1.750,00 kn mjesečno.

Jednokratne potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika – do 3.000,00 kn.

Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana – do 2.500,00 kn godišnje.

Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena – u visini stvarnih troškova (bez odbitka PDV-a – osim za vodu).

Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb – prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu te da primljena sredstva zaposlenik u cijelosti i koristi za tu svrhu u godini primitka.

 

Više neoporezivih primitaka pronađite na: rrif.hr/clanakfull-20761

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”