URBACT III – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga Mreža za planiranje aktivnosti

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Program međuregionalne suradnje URBACT III se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) unutar cilja Europske teritorijalne suradnje. Program podupire suradnju svih država članica EU te Norveške i Švicarske u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Cilj projekata je izgradnja kapaciteta u gradovima koji izrađuju ili provode integrirane strategije (odnosno akcijske planove) održivog urbanog razvoja. Kroz Mreže za planiranje aktivnosti (Action planning networks) gradovi razmjenjuju svoja iskustva, probleme i svoja rješenja te pronalaze nove ideje kako bi riješili određeni problem u području održivog urbanog razvoja.

 

2. poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa međuregionalne suradnje URBACT III, financira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014.-2020.

Područje natječaja: 10 tematskih ciljeva ESI fondova (Strengthening research, technological development and innovation (TO1), Enhancing access to and use and quality of ICT (TO2), Enhancing the competitiveness of SMEs (TO3), Supporting the shift towards a low carbon economy in all sectors (TO4), Promoting climate change adaptation, risk prevention and management (TO5), Protecting the environment and promoting resource efficiency (TO6), Promoting sustainable transport and removing bottlenecks in key network infrastructures (TO7), Promoting employment and supporting labour mobility (TO8), Promoting social inclusion and combating poverty (TO9), Investing in education, skills and lifelong learning by developing education and training infrastructure (TO10))

 

Prijavitelji podnose svoj prijedlog u okviru jednog od 10 tematskih ciljeva ESI fondova, ovisno o odabranoj temi.

 

Prioritetna os/specifični ciljevi:

Prioritetna os 1 – Poticanje integriranog održivog urbanog razvoja

  • Specifični cilj 1: Povećanje sposobnosti gradova u upravljanju i provođenju održivih urbanih politika i praksi na integrirani i participativan način
  • Specifični cilj 2: Poboljšano planiranje održivih urbanih strategija i akcijskih planova u gradovima
  • Specifični cilj 3: Poboljšano provođenje integriranih planova održivog urbanog razvoja
  • Specifični cilj 4: Osigurati da su tematska znanja stečena u Programu URBACT dostupna stručnjacima i donositeljima odluka na svim razinama te da dijele know-how o svim aspektima održivog urbanog razvoja u cilju poboljšanja politika urbanog razvoja

 

Programsko područje: 28 država članica uz ESIF sufinanciranje, Norveška i Švicarska te ostale države uz izvore financiranja različite od ESIF sredstava

 

Prihvatljivi prijavitelji: gradovi, općine, niže upravne razine kao što su: mjesni odbori, gradske četvrti i gradski kotarevi, metropolitanske vlasti i organizirane aglomeracije u slučajevima u kojima ih zastupa političko-upravna institucija koja ima prenesene ovlasti za donošenje i provedbu politika u područjima politika kojima se bave URBACT mreže, ustanove i trgovačka društva koja su osnovale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i koje su u potpunom ili djelomičnom vlasništvu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te su odgovorni za izradu i provedbu specifičnih politika (ekonomski razvoj, opskrba energijom, zdravstvene usluge, prijevoz…), te ostali partneri koji nisu gradovi, a mogu se priključiti mrežama su: nacionalna i regionalna tijela vlasti, koja se bave urbanim pitanjima te sveučilišta, fakulteti i istraživački centri, koji se bave urbanim pitanjima.

 

Alokacija: do 750.000€ za jednu mrežu, ukupno do 23 mreže, a intenzitet potpore iznosi 85% za prijavitelje iz Republike Hrvatske.

Dokumentacija