Umjetnost i kultura za mlade

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Ciljane skupine poziva:

Mladi u dobi od 15 do 25 godina, posebno mladi u nepovoljnom položaju (osobe s invaliditetom/djeca s teškoćama u razvoju; pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina; nezaposleni, uključujući dugotrajno nezaposleni; mlade osobe koje su korisnici socijalne skrbi).

 

Prihvatljive aktivnosti:
1. Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u srednjim školama;
2. Priprema i provedba participativnih umjetničkih i kulturnih aktivnosti za mlade u nepovoljnom položaju;
3. Priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa.

 

 

Svi prijavitelji moraju biti registrirani najmanje 12 mjeseci od datume objave Poziva.

Dokumentacija