Provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

U okviru ovog Poziva potpora će se dodijeliti jedinicama lokalne samouprave (JLS) koje prijavljuju projekt provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom na području koje obuhvaća više od 10 000 stanovnika.
U okviru ovog Poziva potpora se može dodijeliti i JLS-ovima s manje od 10 000 stanovnika, ukoliko će sporazumnim udruživanjem s JLS-om/JLS-ovima osigurati zajedničko provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, na način da ukupni zbroj stanovnika JLS koje se udružuju prelazi 10 000 stanovnika.

Najniži dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi 250.000,00 kn za JLS-ove s više od 10 000 do 40 000 stanovnika, a 500.000,00 kn za JLS-ove s više od 40 000 do 100 000 stanovnika. Najviši dopušteni iznos bespovratnih sredstava koji može biti dodijeljen pojedinačnom projektnom prijedlogu u sklopu ovog Poziva iznosi 500.000,00 kn za JLS-ove s više od 10 000 do 40 000 stanovnika, a 1.200.000,00 kn za JLS-ove s više od 40 000 do 100 000 stanovnika.

 

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

1. Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom, što uključuje:
– Letci za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
– Vodič (brošure) za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
– Plakati za sprječavanje nastanka otpada, odgovorno postupanje s otpadom, odvojeno sakupljanje otpada, ponovnu uporabu predmeta, kompostiranje;
– Specijalizirane radijske emisije o gospodarenju otpadom;
– Specijalizirane TV emisije o gospodarenju otpadom;
– Uspostavljanje mrežne stranice o gospodarenju otpadom gradova i općina ili nadogradnja postojeće stranice JLS sadržajima vezano uz održivo gospodarenje otpadom;
– Javne i edukacijske tribine na temu održivog gospodarenja otpadom;
– Radionice za djecu;
– Kostimirani igrokazi i predstave za predškolsku djecu na temu održivog gospodarenja otpadom;
– Obilježavanje datuma vezanih uz zaštitu okoliša;
– Natjecanje u školama u izradi kreativnih stvari od prethodno prikupljenog otpada;
– Informativno-obrazovni materijali za predškolsku (edukativne slikovnice, igre i/ili bojanke za djecu) i školsku djecu o održivom gospodarenju otpadom;
– Radijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom;
– Televizijski edukativno-promotivni spotovi posvećeni gospodarenju otpadom;
– Izrada aplikacije za održivo gospodarenje otpadom za pametne telefone;
– Elektronski oglasi za objavu na internetskim portalima;
– Plaćeni oglasi u tiskanim medijima;
– Nagrada (prigodni pokloni) za najbolji gradski odbor / četvrt / zgradu u praksama odvajanja otpada;
– Letci za strane turiste na ulazima u turističke centre i zajednice s uputama za odgovorno postupanje s otpadom;
– Naljepnice za označavanje kanti i kontejnera za strane turiste s uputama za odgovorno postupanje s otpadom;
– Uključivanje mjera koje promoviraju ravnopravnosti žena i muškaraca i zabranu diskriminacije, te prilagođenost za osobe s invaliditetom u izobrazno-informativne aktivnosti.

 

2. Upravljanje projektom, što uključuje angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administracije projekta, pripremu i provedbu nabave te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom.

 

 

 

 

Dokumentacija