Program ruralnog razvoja – Operacija 8.6.3. – “Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda”

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. uvjeti prihvatljivosti su:

  1. ukoliko je podnositelj zahtjeva za potporu šumoposjednik, mora biti upisan u Upisnik šumoposjednika
  2. ukoliko je podnositelj zahtjeva za potporu udruga šumoposjednika/šumovlasnika, mora biti registrirano sukladno posebnim propisima
  3. svi ostali korisnici (obrti, mikro, mala i srednja poduzeća, te jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja) u sklopu ovoga tipa operacije, kao glavni predmet marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma, moraju imati proizvod i/ili uslugu šuma s popisa drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma iz Priloga III. Pravilnika.
  4. korisnik je dužan izraditi idejni plan marketinga drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma sukladno Prilogu VIII. Pravilnika.

 

Za ulaganja u okviru tipa operacije 8.6.3. prihvatljivi troškovi vezani su uz:

  1. gradnju, rekonstrukciju i/ili opremanje pokretnog ili nepokretnog prostora/građevine za prezentaciju i prodaju šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda i usluga šuma te za promociju općekorisnih funkcija šuma, održivog gospodarenja šumama i šumarskog sektora (multimedijski prostori sa stalnim izložbenim postavom, štandovi, izložbene police i pultovi i sl.)
  2. zakup/najam izložbenog prostora za drvne i nedrvne šumske proizvode i usluge šuma na specijaliziranim sajmovima i izložbama
  3. kupnju i/ili najam multimedijskih uređaja i pomagala za promociju drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda i usluga šuma (laseri, oglasne ploče, sučelja i sl.)
  4. izradu i distribuciju promotivnih materijala o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima te reklamne kampanje o drvnim i nedrvnim šumskim proizvodima i uslugama šuma (drvene kocke, suveniri od drva i sl.) i
  5. kupnju novih strojeva, alata, uređaja i opreme za pakiranje (strojevi za lijepljenje/spajanje/vakumiranje i sl.) i označavanje šumskih drvnih i nedrvnih proizvoda (printeri za drvo, tokarski strojevi, drvodjeljski alat za graviranje i sl.).

Dokumentacija