Program ruralnog razvoja – Operacija 8.5.2. – “Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

U okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za:

  1. uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu i
  2. izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča.

 

Prilikom podnošenja zahtjeva za potporu za ulaganja u okviru tipa operacije 8.5.2. korisnik je dužan priložiti idejni plan ulaganja.

Kod ulaganja na zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske u okviru tipa operacije 8.5.2. korisnici moraju ishoditi prethodnu pismenu suglasnost pravnih i fizičkih osoba koje upravljaju zemljištem na kojem je planirano ulaganje.

 

Opći troškovi u okviru tipa operacije 8.5.2. prihvatljivi su u iznosu do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) od kojih su:

  1. troškovi pripreme dokumentacije prihvatljivi u iznosu do 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
  2. troškovi pripreme idejnog plana ulaganja prihvatljivi u iznosu do 10.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
  3. troškovi pripreme projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, trošak nadzora i troškovi pripreme studije utjecaja na okoliš i prirodu prihvatljivi u iznosu koji čini razliku zbroja troškova navedenih u točkama 1. i 2. ovoga članka i gornje granice od 10% od ukupno prihvatljivih iznosa ulaganja (bez općih troškova).

Dokumentacija