Program mikrokreditiranja iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Mikro investicijski zajam

 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mikro poduzeća
  • Mala poduzeća
  • Fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. Ugovor o zajmu ugovara se isključivo sa registriranim subjektom malog gospodarstva.
 • Iznos:
  • 1.000 – 25.000 €
 • Kamatna stopa:
  • 0,5 – 1,5 %, ovisno o indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaganje provodi
 • Poček:
  • Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
 • Rok otplate:
  • Do 5 godina uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja:
  • Zadužnica te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
 • Namjena:
  • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
  • Obrtna sredstva – do 30% iznosa zajma

 

Mikro zajam za obrtna sredstva

 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mikro poduzeća
  • Mala poduzeća
 • Iznos:
  • 1.000 – 25.000 €
 • Kamatna stopa:
  • 1,5 – 3,5 %, ovisno o indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaganje provodi
 • Poček:
  • Do 6 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
 • Rok otplate:
  • Do 3 godine uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja:
  • Zadužnica te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika
 • Namjena:
  • Obrtna sredstva

 

Mali zajam

 • Prihvatljivi korisnici:
  • Mikro poduzeća
  • Mala poduzeća
  • Srednja poduzeća
  • Fizičke osobe koje u trenutku podnošenja zahtjeva za kredit nemaju registrirani vlastiti gospodarski subjekt već planiraju isti osnovati. Ugovor o zajmu ugovara se isključivo sa registriranim subjektom malog gospodarstva.
 • Iznos:
  • 25.000 – 50.000 €
 • Kamatna stopa:
  • 0,5 – 1,5 %, ovisno o indeksu razvijenosti županije u kojoj se ulaganje provodi
 • Poček:
  • Do 12 mjeseci ukoliko je rok otplate dulji od 2 godine
 • Rok otplate:
  • Do 10 godina uključujući poček
 • Instrumenti osiguranja:
  • Zadužnica te ostali instrumenti osiguranja ovisno o procjeni rizika.
 • Namjena:
  • Osnovna sredstva (materijalna i nematerijalna imovina)
  • Obrtna sredstva – do 30% iznosa zajma

 

 

Neprihvatljivi troškovi za financiranje:

 • PDV;
 • refinanciranje postojećih obveza;
 • investicije koje služe u osobne svrhe;
 • izgradnja ili kupnja stambenih i poslovnih prostora radi prodaje ili iznajmljivanja osim u svrhu obavljanja turističke djelatnosti;
 • kupnja vlasničkih udjela u drugim subjektima;
 • benzinske postaje;
 • kupnja nekretnina i pokretnina od povezanih osoba; povezane osobe i poduzeća definirana su sukladno članku 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17.lipnja 2014. te Međunarodnim računovodstvenim standardom 24;
 • prodajni i servisni auto saloni;
 • taxi službe i rent-a car;
 • vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.;
 • trgovačke djelatnosti;
 • djelatnosti izdavanja novina i drugih povremenih izdanja, djelatnosti proizvodnje i emitiranja radijskog i televizijskog sadržaja, djelatnosti novinskih agencija kao i uslužnih djelatnosti agencija za oglašavanje i odnosa s javnošću;
 • djelatnosti jednog ili više ograničenih sektora sukladno Prilogu 3. Provedbene Uredbe Komisije (EU) br. 964/2014 od 11.rujna 2014.;
 • poljoprivredne i ribarske djelatnosti te ostale djelatnosti i aktivnosti isključene važećim propisima o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije (EU)   br.   1407/2013   od   18.prosinca   2013. o primjeni članaka 107. i 108.   Ugovora   o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore).

Dokumentacija