Poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prioriteti za dodjelu sredstava su:

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

A.2. Lokalni info-centri

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade

A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

 

Intenzitet financiranja:

Udruga može od Ministarstva zatražiti do 100% iznosa za financiranje projekta.

A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu planirana vrijednost je 2.000.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 kuna.

Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 150.000,00 kuna.

A.2. Lokalni info-centri za mlade planirana vrijednost je 933.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 50.000,00 kuna.

Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 120.000,00 kuna.

A.3. Lokalni i regionalni programi za mlade planirana vrijednost je 667.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 40.000,00 kuna.

Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 70.000,00 kuna.

A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje planirana vrijednost je 700.000,00 kuna.

Najmanji iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 40.000,00 kuna.

Najveći iznos koji će se dodijeliti za ovo prioritetno područje putem Poziva je 70.000,00 kuna.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti su:

Za prioritetno područje A.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu (npr. educiranje mladih o političkim procesima te mogućnostima uključivanja u donošenje odluka kroz uključenost u različite mehanizme kao što su savjeti mladih, vijeća učenika, studentski zborovi i sl.; projekti kojima se potiče suradnja udruga mladih i za mlade s takvim tijelima, projekti osnaživanja (mentoriranja) manjih/lokalnih organizacija i neformalnih inicijativa mladih za uključivanje u javne politike na nacionalnoj i EU razini, projekti usmjereni rješavanju konkretnih društvenih/lokalnih problema kroz aktivističko i volontersko djelovanje; poticanje uključivanja mladih u život lokalne zajednice i donošenje odluka na lokalnoj razini, projekti umrežavanja organizacija mladih te povezivanje s neformalnim inicijativama mladih, u svrhu kvalitetnog zagovaranja zajedničkih interesa i tema, itd.):

 • zapošljavanje mlade nezaposlene osobe;
 • neposredan rad s korisnicima;
 • edukacijske aktivnosti;
 • promotivne aktivnosti;
 • javno-zagovaračke aktivnosti;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • usluge evaluacije;
 • volonterske aktivnosti;
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga;
 • nabava opreme potrebne za rad.

 

Za prioritetno područje A.2. Lokalni info-centri za mlade:

 • zapošljavanje mlade nezaposlene osobe;
 • savjetodavne usluge za mlade;
 • informiranje mladih;
 • edukacijske aktivnosti;
 • promotivne aktivnosti;
 • neposredan rad s korisnicima;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • javno-zagovaračke aktivnosti;
 • usluge evaluacije;
 • socijalna i humanitarna djelatnost udruga;
 • nabava opreme potrebne za rad Lokalnog info-centra za mlade.

 

Za prioritetno područje A.3. Regionalni i lokalni programi za mlade:

 • edukacijske aktivnosti
 • promotivne aktivnosti (vidljivost projekta);
 • direktan rad s mladima;
 • provođenje istraživanja/analize potreba mladih;
 • javno-zagovaračke aktivnosti;
 • usluge evaluacije;
 • volonterske aktivnosti;
 • nabava opreme potrebne za rad.

 

Za prioritetno područje A.4. Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje:

 • zapošljavanje mlade nezaposlene osobe;
 • neposredan rad s korisnicima;
 • edukacijske aktivnosti usmjerene poticanju promjena i stvaranju poduzetničkih projekata kojima bi se riješio problem zapošljavanja mladih, a time i određenih društvenih problema; poticanju samostalnosti te osobnom razvoju mladih u svrhu borbe protiv nezaposlenosti mladih; poticanju kreativnosti i sklonosti razvoja novih rješenja društvenih izazova, širenja poduzetničkog obrazovanja; pokretanju i održavanju poslovanja ili poduzeća; razvoju inovativnih odgovora na aktualne gospodarske, društvene i ekološke izazove;
 • savjetovanja i mentoriranja (socijalno) poduzetničkih aktivnosti
 • promotivne aktivnosti;
 • javno-zagovaračke aktivnosti;
 • individualni i grupni rad s korisnicima;
 • usluge evaluacije;
 • volonterske aktivnosti;
 • aktivnosti koje mogu rezultirati socijalnom i humanitarnom aktivnosti;
 • nabava opreme potrebne za rad.

 

Sljedeće vrste aktivnosti nisu prihvatljive za financiranje:

 • znanstveno-istraživački projekti;
 • tiskanje knjiga, brošura, letaka (tisak u velikim nakladama);
 • projekti koji se isključivo baziraju na investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata i/ili kupnji opreme;
 • projekti čija je jedina svrha korist članica/članova udruge, zaposlenika jedinca lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi udruge;
 • aktivnosti koje spadaju u redovitu djelatnost udruge (primjerice troškovi održavanja skupštine, upravnog odbora i slično) i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;
 • aktivnosti projekata za koje se općenito smatra da su u nadležnosti Vlade Republike Hrvatske, kao što je formalno obrazovanje, osnovna zdravstvena skrb i sl.;
 • koje se u cjelini mogu financirati prema posebnim propisima ili prema drugim osnovama Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu;
 • projekti koji su usmjereni na političke ili religijske ciljeve i/ili aktivnosti;

projekti koji se odnose samo na jednokratnu manifestaciju (npr. konferencija, okrugli stol, seminar, obljetnica, ekskurzija).

Dokumentacija