Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

U sklopu ovog Poziva financirat će se projekti u sljedećim područjima:

–  institucionalne potpore (redovite djelatnosti) za strukovne udruge u kulturi;
–  dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti;
–  glazba i glazbeno-scenska umjetnost;
–  kulturno-umjetnički amaterizam (glazbeni i folklorni);
–  vizualne umjetnosti, likovne monografije, dizajna i arhitekture;
–  inovativne umjetničke i kulturne prakse;
–  knjižnična djelatnost;
–  potpore izdavanju knjiga;
–  izdavanje časopisa i elektroničkih publikacija;
–  književne manifestacije i nastupi na sajmovima knjiga;
–  književni programi u knjižarama;
–  arhivska djelatnost;
–  muzejsko-galerijska djelatnost;
–  zaštita i očuvanje arheološke baštine;
–  zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara;
–  zaštita i očuvanje pokretnih kulturnih dobara;
–  zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara;
–  digitalizacija u arhivskoj, knjižničnoj i muzejskoj djelatnosti;
–  međunarodna kulturna suradnja;
–  izgradnja, održavanje i opremanje ustanova kulture;
–  nabava informatičke opreme.

 

Prijedlozi programa prijavljuju se u dva roka: od 27. lipnja do 26. kolovoza 2016. godine i od 1. veljače do 15. ožujka 2017. godine. Sve prijave poslane izvan navedenih rokova neće biti uzete u razmatranje.

 

Prijave se podnose internetski na odgovarajućim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture: www.min-kulture.hr/prijavnice.

Prijavnice popunjene internetski predlagatelji trebaju dostaviti potpisane u tiskanom obliku s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu Ministarstva kulture.

 

Za svako područje prijave postoje zasebne Upute za prijavitelje koje možete pregledati niže.

Dokumentacija