Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Ovim pozivom potiču se početna ulaganja povezana s izgradnjom i opremanjem novih ili rekonstrukcijom i opremanjem postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli :  hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, uz obveznu izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji.

Također, potiču se i ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli, vrste: hotel, aparthotel, turističko naselje, hotel baština ili difuzni hotel, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, koji nisu propisani kao obvezni sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, bez ili sa ulaganjem u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu.

 

Prihvatljive aktivnosti:

  1. ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnose na:
  • izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica jedne od sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, uz uvjet obvezne izgradnje i/ili realizacije dodatnih sadržaja
  • izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica, a koji će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji, sa ili bez ulaganja u obnovu (održavanje) i opremanje predmetnih smještajnih objekata, uz uvjet podizanja postojeće kategorije za najmanje jednu zvjezdicu (sukladno važećim propisima iz ugostiteljstva i turizma).

 

  1. savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji je odobrena regionalna potpora i da nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika

 

  1. sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora

 

  1. usavršavanja i provođenja specijaliziranih treninga, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora.

Dokumentacija