Podrška organizatorima volontiranja za unaprjeđenje menadžmenta volontera i provedbu volonterskih programa

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prijavitelj mora biti pravna osoba (organizacija civilnog društva), koja djeluje u području pružanja usluga od općeg interesa (razvoj volonterstva; odgoj i obrazovanje; zdravstvene usluge, socijalna skrb; zaštita okoliša; borba protiv korupcije; suzbijanje diskriminacije; razvoj filantropije), sa sljedećim pravnim statusom:

– udruga

– zaklada

– pravna osoba vjerske zajednice

koja u svojem temeljnom aktu ima definirano neprofitno djelovanje i registrirana je kao neprofitna organizacija te je registrirana za obavljanje djelatnosti u Republici Hrvatskoj i u njoj obavlja registriranu djelatnost.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 1. grupe su:

– osposobljavanje koordinatora volontera u OCD-ima i javnim socijalnim i zdravstvenim ustanovama,

– izobrazba organizatora volontiranja o menadžmentu volontera,

– promocija primjene Potvrde o kompetencijama stečenim kroz volontiranje za dugotrajne oblike volontiranja kod organizatora volontiranja,

– uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj volonterstva u zdravstvenom i socijalnom sustavu,

– unapređivanje javne svijesti o vrijednostima volonterstvu kroz kampanje i druge inovativne oblike promocije volonterstva,

– unapređivanje znanja i razvijanje vještina zaposlenika i volontera u OCD-ima i javnim ustanovama za pružanje specifične usluge koje OCD ili javna ustanova pruža,

– mentoriranje OCD-a i javnih ustanova za uvođenje standarda kvalitete volonterskih programa,

– podrška OCD-ima u razvoju novih volonterskih programa za pružanje socijalnih usluga i njihovo pilot provođenje.

 

Prihvatljive projektne aktivnosti unutar 2. grupe su:

– priprema i provedba programa školskog volontiranja i odgoja za volontiranje u suradnji OCD-a i osnovnih i srednjih škola te njihovo uključivanje u školski kurikulum,

– razvoj i provedba volonterskih programa u suradnji OCD-a i učeničkih domova,

– organizacija volonterskih programa za učenike tijekom školskih praznika,

– organiziranje velikih volonterskih akcija, pogotovo u slabije razvijenim područjima (područja posebne državne skrbi, otoci, ruralne i manje urbane sredine),

– provođenje edukacija za koordinatore volontera u OCD-ima i odgojno obrazovnim ustanovama za provedbu održivih volonterskih programa,

– uvođenje inovativnih i kreativnih alata i mehanizama (uključujući i korištenje informacijskih i komunikacijskih tehnologija) za razvoj školskog volontiranja i odgoja za volontiranje,

– razvoj i provedba volonterskih programa koje povezuju školu, učenike, roditelje, volontere i druge dionike u lokalnim zajednicama,

– unapređivanje svijesti o važnosti i vrijednostima školskog volontiranja i odgoja za volontiranje među nastavnicima, učenicima, roditeljima te široj javnosti,

– aktivnosti vrednovanja i nagrađivanja učenika volontera.

 

Najviša vrijednost potpore unutar 1. grupe aktivnosti, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 700.000,00 kn, odnosno 1.200.000,00kn unutar 2. grupe aktivnosti.

 

Prijavni obrazac A dostupan je na sljedećoj poveznici: https://esif-wf.mrrfeu.hr/.

Dokumentacija