Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem njihovog poticanja na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

 

Ukupna alokacija Poziva je 200.000.000,00 kuna, pri čemu najniži iznos potpore koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna, a najviši iznos je 1.000.000,00 kuna. Itenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:

 

  •          najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
  •          najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
  •          najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
  •          najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS

 

Prihvatljive aktivnosti:

  • izrada, razvoj i/ili nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i proizvodnje; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

 

Neprihvatljive aktivnosti:

  • aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu

 

Postupak dodjele bespovratnih sredstava:

  • 120 kalendarskih dana od prvog sljedećeg radnog dana  od dana isteka roka za podnošenje projektnih prijedloga do donošenja Odluke o financiranju.

 

 

Dokumentacija