Operacija 9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Za potporu u okviru tipa operacije 9.1.1 prihvatljive su proizvođačke organizacije koje su priznate od 01. siječnja 2014. godine i kojima je odobren poslovni plan od strane Ministarstva poljoprivrede, a ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 25.000.000,00 kuna. Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 500.000,00 eura, odnosno maksimalno do 100.000,00 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

 

Prihvatljive aktivnosti su:

1. poznavanje i prikupljanje podataka o proizvodnji članova proizvođačke organizacije
2. sakupljanje, sortiranje, skladištenje i pakiranje proizvoda članova proizvođačke organizacije
3. komercijalno i računovodstveno upravljanje
4. centralizirano knjigovodstvo i sustav fakturiranja i/ili
5. druge aktivnosti kao što su razvoj poslovnih i marketinških vještina te organiziranje i
olakšavanje inovativnih procesa

 

Za provedbu prihvatljivih aktivnosti predviđenih odobrenim poslovnim planom proizvođačke organizacije prihvatljivi su:

1. administrativni troškovi
2. troškovi najma, režija i uređenja uredskog prostora
3. troškovi zajedničkog plasiranja proizvoda na tržište (koncentriranja proizvoda)
4. troškovi pripreme proizvoda za prodaju, objedinjavanje ponude, prodaje i opskrbu kupaca na veliko
5. kupnja informatičke opreme i tehnologije
6. trošak bruto plaća zaposlenih djelatnika i/ili
7. troškovi zajedničkog nastupa na tržištu proizvođačke organizacije.

 

 

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10. prosinca 2018. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2019. godine do 12:00 sati

Dokumentacija