Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici (oni koji primaju izravne potpore – članak 28. Zakona o poljoprivredi) koji će nakon podnošenja Zahtjeva za potporu prvi put biti uključeni u:

– EU ili nacionalni sustav kvalitete što podrazumijeva: sustav zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla; sustav zajamčeno tradicionalnog specijaliteta; te sustave neobaveznih izraza kvalitete sukladno EU i nacionalnom zakonodavstvu,

– sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje.

 

 

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:

a) troškovi ulaska u sustav kvalitete ili sustav ekološke poljoprivredne proizvodnje,
b) godišnji troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete i sustavu ekološke proizvodnje,
c) troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenog kontrolnog tijela.

 

 

Javna potpora odobrava se na period do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3.000 eura godišnje protuvrijednosti u kunama.

Korisnik mora imati potpisan Ugovor/Sporazum o poslovnoj suradnji s jednim od ovlaštenih kontrolnih tijela za potvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda odnosno provođenje stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji.

 

 

 

kriteriji-odabira

 

Pravilnik o provedbi mjere 03 “Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o provedbi Mjere 03 “Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode”

 

Dokumentacija