Natječaj za prijavu projekata za dodjelu potpora Zagrebačke županije poduzetnicima za nastup na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2016. godini.

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu ovog Natječaja (u daljnjem tekstu: manifestacije) jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije u vezi s poduzetništvom, organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja poduzetnika, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga.

 

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– projekt se odnosi na pojedinačni nastup subjekta malog gospodarstva na manifestaciji u smislu ovog Natječaja,

– projekt prijavljuje subjekt malog gospodarstva,

– prihvatljivi prijavitelj s ciljem unapređenja svog poslovanja,

– manifestacija na koju se odnosi projekt odvija se u godini u kojoj je raspisan natječaj,

– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

 

Prijave se podnose za sufinanciranje projekata koji će se provoditi tijekom 2016. godine.

 

Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastup na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:

– zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,

– trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji.

Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

 

Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:

– troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica,

– troškovi zaposlenih i honorarnih suradnika,

– trošak izrade vizualnog identiteta,

– trošak izrade internetskih stranica,

– popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje

– porez na dodanu vrijednost.

 

Prednost pri dodjeli potpore imaju subjekti malog gospodarstva:

– za nastupe na manifestacijama u inozemstvu,

– kojima je osnovna djelatnost proizvodnja, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta,

– u tekućoj godini još nije dodijeljena potpora za nastupe na manifestacijama u vezi s poduzetništvom.

Natječaj će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2016. godine.

Dokumentacija