Natječaj za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Vrste potpora:

 

1. Subvencije za početak poslovanja poduzetnika

Korisnici subvencije za početak poslovanja poduzetnika mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva koji:
– na dan objave natječaja nisu registrirani dulje od 2 godine i
– nalaze se u vlasništvu fizičke osobe koja do dana objave natječaja nije bila većinski vlasnik subjekta koji se prijavljuje i drugih pravnih subjekata kumulativno dulje od 2 godine.

 

Subvencija za početak poslovanja poduzetnika može se dodijeliti za sljedeće namjene:
– nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme
– nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera
– unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
– nabavu uredskog i radnog namještaja
– promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, internetsko oglašavanje, promotivni materijali).

 

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 10.000,00 kn ili većim. Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, najviše 15.000,00 kuna.

 

2. Subvencije za žene poduzetnice

Korisnici subvencije za žene poduzetnice mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva koji su u većinskom privatnom vlasništvu žena državljanki Republike Hrvatske.

 

Subvencija za žene poduzetnice može se dodijeliti za sljedeće namjene:
– nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme
– nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera
– unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
– nabavu uredskog i radnog namještaja
– promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, internetsko oglašavanje, promotivni materijali).

 

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 20.000,00 kn ili većim. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, najviše 20.000,00 kuna.

 

3. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti

Korisnici kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti mogu biti mikro i mali subjekti malog gospodarstva, te srednji subjekti malog gospodarstva koji su registrirani isključivo kao obrti,
koji prijavljuju projekt koji se odnosi na proizvodnu djelatnost (područje C – prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

 

Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene:
– nabavu (kupnju ili izradu) strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti
– nabavu gospodarskih vozila za prijevoz vlastite robe i/ili opreme
– preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme za obavljanje registrirane proizvodne djelatnosti.

 

Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti za proizvodne djelatnosti dodjeljuje se prema sljedećim kategorijama:
A) za mikro subjekte malog gospodarstva
B) za male subjekte malog gospodarstva i srednje subjekte koji su registrirani isključivo kao obrti.

 

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta:
Kapitalnu pomoć za mikro subjekte pod A) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 75.000,00 kn ili većim.
Kapitalnu pomoć za male subjekte malog gospodarstva i srednje subjekte koji su registrirani isključivo kao obrti pod B) moguće je dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 150.000,00 kn ili većim.

 

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 100.000,00 kuna.

 

4. Kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti

Korisnici kapitalne pomoći za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti mogu biti mikro i mali subjekti malog gospodarstva, te srednji subjekti malog gospodarstva koji su registrirani isključivo kao obrti,
koji prijavljuju projekt koji se odnosi na prihvatljive djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (vidi Upute za prijavitelje točka 2.a).

 

Kapitalna pomoć za povećanje konkurentnosti za neproizvodne djelatnosti može se dodijeliti za sljedeće namjene:
– nabavu (kupnju ili izradu) strojeva, alata i opreme za obavljanje neproizvodne djelatnosti
– nabavu gospodarskih vozila za prijevoz vlastite robe i/ili opreme
– nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera
– unutrašnje uređenje poslovnog prostora (unutrašnji građevinski radovi, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja; te materijal za unutrašnje uređenje)
– promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i web shopa, internetsko oglašavanje, promotivni materijali).

 

Minimalni iznos ukupnih prihvatljivih troškova projekta: potporu je moguće dodijeliti za projekte s iznosom ukupnih prihvatljivih troškova 40.000,00 kn ili većim. Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a najviše 40.000,00 kuna.

 

 

 

Za sve vrste potpora prihvatljivi su troškovi nastali u 2017. godini.

 

 

Način isplate sredstava:
1. Jednokratna isplata potpore nakon realizacije projekta u cijelosti
Potpora se isplaćuje nakon što korisnik dostavi izvještaj o provedbi projekta s dokumentacijom iz koje je vidljiva realizacija projekta u cijelost i namjenski utrošak sredstava. Projekt se smatra realiziranim ukoliko su provedene sve aktivnosti projekta navedene u prijavi i ugovoru.
2. Isplata potpore u dva navrata
Prvi dio potpore može se isplatiti nakon što korisnik dostavi privremeni izvještaj o provedbi projekta s dokumentacijom iz koje je vidljivo da su kumulativno zadovoljeni sljedeći uvjeti:
– provedena je ili je djelomično provedena osnovna aktivnost projekta
– dostavljeni su dokazi o namjenskom utrošku sredstava u iznosu od najmanje 40% planiranih ukupnih ulaganja projekta.

Dokumentacija