Natječaj za dodjelu potpora za organiziranje manifestacija i zajedničkih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom u 2016. godini

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu ovog Natječaja (u daljnjem tekstu: manifestacije) jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije u vezi s poduzetništvom, organizirane s namjerom predstavljanja poduzetnika i udruženja poduzetnika, promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda i usluga.

 

Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– projekt se odnosi na manifestaciju u smislu ovog Natječaja

– projekt prijavljuje prihvatljivi prijavitelj kao organizator:

– manifestacije na području Zagrebačke županije, ili

– zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestaciji u Hrvatskoj ili inozemstvu

– manifestacija na koju se odnosi projekt odvija se u 2016. godini

– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija.

 

Temeljem ovog Natječaja Zagrebačka županija neće sufinancirati:

– organiziranje manifestacija namijenjenih predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih proizvoda i proizvođača,

– organiziranje manifestacija koje se sufinanciraju temeljem natječaja za dodjelu županijskih potpora manifestacijama značajnim za turističku ponudu Zagrebačke županije,

– organiziranje manifestacija koje se sufinanciraju iz Županijskog proračuna, a preko drugih upravnih odjela,

– organiziranje kongresa, seminara, okruglih stolova, stručnih skupova, predavanja i slično, niti zajednički nastup na njima,

– organiziranje prodajnih izložbi u okviru prostora trgovačkih centara i slično niti zajednički nastup na njima.

 

Potpora za sufinanciranje organiziranja manifestacija na području Zagrebačke županije može se dodijeliti isključivo za:

– zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora

– izradu promidžbenih materijala, izradu web stranica manifestacije, medijsko oglašavanje

– troškove voditelja, popratnog kulturno umjetničkog i stručnog programa.

Potpora za sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestacijama može se dodijeliti isključivo za:

– zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora,

– trošak izrade promidžbenih materijala za potrebe nastupa na manifestaciji.

Prihvatljivi troškovi su troškovi za radove, opremu i usluge za projekt, koji se odnose na ovdje navedene prihvatljive aktivnosti.

 

Kod potpore za sufinanciranje organiziranja manifestacija na području Zagrebačke županije sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:

– troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica,

– troškovi zaposlenih,

– popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje,

– porez na dodanu vrijednost.

Kod potpore za sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika Zagrebačke županije na manifestacijama sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:

– troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica,

– troškovi zaposlenih i honorarnih suradnika,

– trošak izrade vizualnog identiteta,

– trošak izrade internetskih stranica,

– popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje,

– porez na dodanu vrijednost.

 

Potpora za pojedinu manifestaciju može iznositi:

A) za komore, udruženja obrtnika i turističke zajednice do 75% prihvatljivih troškova, a najviše do 50.000,00 kuna,

B) za jedinice lokalne samouprave:

  • do 100% iznosa vrijednosti projekta za I. i II. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave,
  • do 80% iznosa vrijednosti projekta za III. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave,
  • do 60% iznosa vrijednosti projekta za IV. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave,
  • do 50% iznosa vrijednosti projekta za V. skupinu jedinica lokalne samouprave prema indeksu razvijenosti jedinice lokalne samouprave,

a najviše do 50.000,00 kuna.

 

Jedan korisnik u istoj kalendarskoj godini može dobiti najviše dvije potpore temeljem ovog Natječaja.

Pojedinom korisniku može se dodijeliti u istoj kalendarskoj godini najviše 100.000,00 kuna ukupno što uključuje i potpore za organizaciju manifestacija i potpore za organizaciju zajedničkog nastupa poduzetnika.

 

Prednost pri dodjeli potpore imaju organizatori:

– manifestacija na kojima izlaže veći broj subjekata malog gospodarstva

– manifestacija s višegodišnjom tradicijom

– koji izlagačima s područja Zagrebačke županije omogućuju besplatan nastup ili nastup pod povoljnijim uvjetima od uvjeta za ostale izlagače

-kojima u tekućoj godini još nije dodijeljena potpora za sufinanciranje organiziranja manifestacija.

 

Prednosti pri dodjeli tekuće donacije za sufinanciranje organiziranja zajedničkog nastupa na manifestacijama imaju organizatori zajedničkog nastupa:

– na manifestacijama u inozemstvu

– koji organiziraju zajednički nastup većeg broja poduzetnika s područja Zagrebačke županije

– kojima u tekućoj godini još nije dodijeljena potpora za organiziranje zajedničkog

nastupa poduzetnika.

 

Odobrena potpora isplaćuje se korisnicima po potpisivanju ugovora i to:

A) komorama, udruženjima obrtnika i turističkim zajednicama 50% odobrene potpore isplaćuje se odmah po potpisu ugovora, a ostatak nakon dostavljenog izvješća o provedbi manifestacije i utrošenim sredstvima;

B) jedinicama lokalne samouprave I. i II. skupine prema indeksu razvijenosti 50% odobrene potpore isplaćuje se odmah po potpisivanju ugovora, a ostatak po nastalim obvezama plaćanja projekta;

C) jedinicama lokalne samouprave III., IV. i V. skupine prema indeksu razvijenosti potpora se isplaćuje po nastalim obvezama plaćanja projekta.

 

Natječaj će biti otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do 1. prosinca 2016. godine.

Dokumentacija