Natječaj za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima za pokriće troškova tehničke pomoći i ostalih konzultantskih usluga u prijavi i provedbi projekata koji će se financirati sredstvima EU

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Tehnička pomoć i ostale konzultantske usluge u smislu ovog Natječaja jesu: stručna pomoć konzultanata za usluge pisanja prijave projekata na natječaje u okviru operativnih programa Republike Hrvatske koji će se financirati iz fondova i programa Europske unije.

Pisanje prijave projekata podrazumijeva cjelokupnu izradu prijavne dokumentacije (prijavni obrasci, izjave, prilozi i ostala dokumentacija prema uvjetima natječaja).


Prihvatljivi projekti za financiranje
temeljem ovog Natječaja su projekti koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

– projekt se odnosi na na usluge tehničke pomoći u smislu ovog Natječaja, koje su obavljene ili naručene i ugovorene u 2016. godini, a prije prijave na Natječaj
– projekt provodi subjekt malog gospodarstva

– projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Zagrebačka županija i ostali davatelji državnih potpora.

Prijave se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do utroška proračunskih sredstava. Jednom poduzetniku može se dodijeliti temeljem ovog Natječaja samo jedna potpora.

Dokumentacija