Konkurentnost i razvoj MSP

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Vrste investicija:

  1. Regionalne potpore

Regionalne potpore dodjeljuju se za početno ulaganje, a intenzitet financiranja iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike.

Prihvatljivi troškovi:

– ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, a uključuju slijedeće troškove: priprema zemljišta; krčenje zemljišta; trošak gradnje, rekonstrukcije, modernizacije zgrada, poslovnih prostorija, drugih objekata i njihovog neposrednog okruženja i okoline, direktno povezanima s rezultatima projekta;

– komunalni doprinos, cijene vodnih i energetskih priključaka, trošak uporabne dozvole;

– nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;

– troškovi montaže opreme i strojeva također su prihvatljivi ako su prikazani na istom računu s nabavljenom opremom te predstavljaju sastavni dio nabave opreme;

– ulaganja u mjere energetske učinkovitosti, povezana sa svrhom projekta; nabava mjernih uređaja povezanih s projektom;

– troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta;

– nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva, ako udovoljava čl. 7 Programa potpora.

 

  1. Potpore za savjetodavne usluge

Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist malih i srednjih poduzeća ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova, a iznos potpore ne smije prijeći prag od 2.000.000,00 kn po poduzetniku po projektu.

Prihvatljivi su troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti i koje nisu vezane uz stalne ili periodične aktivnosti, a uključuju troškove:

– usluga upravljanja projektom;

– usluga provedbe javne nabave za potrebe projekta;

– usluga izrade natječajne (javna nabava) i provedbene dokumentacije (npr. izvedbeni projekt);

– usluge revizije za verifikaciju troškova projekta.

 

  1. Potpore za sudjelovanje na sajmovima

Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova, a iznos potpore ne smije prijeći prag od 1.000.000,00 kn.

Potpore se mogu dodijeliti za troškove nastale za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi s ciljem predstavljanja proizvoda koji je rezultat investicije za koju je odobrena potpora.

 

  1. Potpore za usavršavanje

Intenzitet potpore za usavršavanje iznosi najviše 60% ukupne investicije za srednja poduzeća i 70% za mikro i mala poduzeća, a iznos potpore ne smije prijeći prag od 2.000.000,00 kn.

Potpore za usavršavanje ne mogu se dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

 

  1. Potpore male vrijednosti

Intenzitet potpore male vrijednosti (de minimis) ne može prelaziti 75%, a najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.500.000 kuna, uzimajući u obzir da su ograničenja vezana za pragove dodjele potpore male vrijednosti utvrđena u članku 3. de minimis Uredbe poštovana.

Prihvatljivi su troškovi pripreme natječajne dokumentacije za projekt ulaganja, troškovi vezani za implementaciju sustava grijanja i hlađenja te troškovi vezani za aktivnosti promocije i vidljivosti projekta ulaganja.

 

Prijave na natječaj primat će se od 1. lipnja 2016. godine.

Dokumentacija