Javni poziv za sufinanciranje razvoja mreže WiFi pristupnih točaka na području Zagrebačke županije u 2019. godini – WiFi 4 Smart Green Ring

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave na području Županije koje su do prijave na javni poziv ugovorile nabavu opreme i instalaciju pristupnih Wi-Fi točaka na javnim površinama i u objektima javne namjene uz besplatan pristup Internetu za sve građane i posjetitelje.

 

Prijavitelj može ostvariti sufinanciranje za jedan projekt, a maksimalna visina potpore iznosi 80.000 kuna.

 

Javni poziv za tu namjenu otvoren je do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. rujna 2019. godine.

Dokumentacija