Javni poziv za ostvarivanje prava na financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije je područje djelovanja kulturnog, socijalnog, humanitarnog, vjerskog, sportskog, obrazovnog i sličnog značenja u 2017. godini

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:


Opis natječaja

Udruge, sukladno Odluci i Javnom pozivu, mogu prijaviti programe/projekte za sljedeća prioritetna područja:

  1. kulturni programi/projekti,
  2. socijalni i humanitarni programi/projekti,
  3. programi/projekti sportskog značenja,
  4. programi/projekti vjerskih zajednica,
  5. obrazovni programi/projekti,
  6. programi/projekti braniteljskih udruga,
  7. programi civilne zaštite.

 

Prijave se mogu podnijeti vezano uz financiranje programa/projekta koji će se početi provoditi tijekom godine za koju je raspisan Javni poziv.

Svaki prijavitelj može ostvariti pravo na dodjelu financijskih sredstava za najviše 2 programa/projekta u jednon kalendarskoj godini.

Dokumentacija