Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkog županiji u 2016. godini

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje su:

 1. Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju u sektoru povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva), cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva i ekološke proizvodnje;
 2. Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u sektoru povrćarstva (uključujući proizvodnju jagoda i gljiva), cvjećarstva (uključujući ljekovito i začinsko bilje), voćarstva, vinogradarstva i vinarstva, stočarstva i ekološke proizvodnje u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
 3. Edukacija i stručno osposobljavanje;
 4. Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda;
 5. Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene;
 6. Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu;
 7. Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području;
 8. Kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi;
 9. Izrada dokumentacije;
 10. Ulaganje u sektor šumarstva;
 11. Ulaganje u okrupnjavanje i sređivanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda;
 12. Premija osiguranja i sanacija šteta.

 

Najviši iznos potpore koji jedan korisnik tijekom godine može ostvariti po svim mjerama potpore iznosi

100.000,00 kuna.

Dodijeljene potpore imaju narav državne potpore male vrijednosti (de minimis).

Dokumentacija