Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i drugih neprofitnih organizacija čije područje djelovanja je zdravstvenog, socijalnog, humanitarnog i sličnog značenja

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prioritetna programska područja te prioritetni programi/projekti u smislu ovog natječaja su:

 • Program financijskih potpora za programe/projekte u području brige za branitelje Domovinskog rata
  1. programi psihosocijalnog, zdravstvenog te humanitarnog značenja, za branitelje Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, koji obuhvaćaju teritorijalno veće područje Županije (braniteljske udruge republičkog ili županijskog značaja, savezi/zajednice udruga),
  2. programi očuvanja tekovina i zaštite digniteta Domovinskog rata.
 • Program financijskih potpora za programe/projekte u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi
  1. programi usmjereni promicanju zdravlja, prevenciji bolesti, brige i skrbi o socijalnim potrebama članova umirovljeničkih udruga te poboljšanju kvalitete života umirovljenika,
  2. programi poticanja kvalitete aktivnog življenja, resocijalizacije i integracije osoba starije životne dobi.

 

Prihvatljivi troškovi:

 • troškovi zaposlenika angažiranih na programu/projektu,
 • putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu,
 • troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala namijenjenih isključivo za program/projekt,
 • troškovi potrošne robe,
 • administrativni troškovi i troškovi financijskih usluga,
 • drugi troškovi koji proizlaze iz provedbe programa/projekta.

Dokumentacija