Javni natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava prema Programu regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u proizvodne tehnologije

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Za uspješnu primjenu i praćenje postignuća, projekti trebaju doprinijeti sljedećim pokazateljima:

 • Neto otvorena radna mjesta u odnosu na broj zaposlenika u 2015. godini. Kao polazišna vrijednost uzima se broj zaposlenih na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja 2015. godine (AOP294 iz GFI), a kao ciljna vrijednost uzima se broj zaposlenih u 2018. godini po istom kriteriju.
 • Prihod od prodaje poduzeća predstavlja prihod poduzeća iz poslovnih aktivnosti koji proizlaze iz prodaje roba i usluga tijekom određenog razdoblja. Kao polazišna vrijednost uzima se vrijednost prihoda od prodaje izražena u apsolutnom broju u 2015. godini, a kao ciljna vrijednost uzima se procijenjena vrijednost prihoda od prodaje izražena u apsolutnom broju u 2018. godini.
 • Prihod od izvoza poduzeća predstavlja vrijednost proizvodnje i/ili pruženih usluga koje je poduzeće izvezlo u inozemstvo (uključujući proizvodnju za izvoz u zemlje EU). Kao polazišna vrijednost uzima se vrijednost prihoda od izvoza izražena u apsolutnom broju u 2015. godini (AOP257 iz GFI), a kao ciljna vrijednost uzima se procijenjena vrijednost prihoda od izvoza izražena u apsolutnom broju u 2018. godini.
 • Omjer ukupne vrijednosti projekta i polazišne vrijednosti. Kao polazišna vrijednost uzima se traženi iznos potpore, a kao ciljna vrijednost uzima se ukupna vrijednost projekta (bespovratna sredstva + privatna sredstva). Doprinos pokazatelja definiran je kao razlika između ukupne vrijednosti projekta i traženog iznosa potpore, tj. iznos privatnih sredstava u ukupnom ulaganju.

 

 

Korisnici državne potpore po ovom programu mogu biti mali poduzetnici koji su na dan 31.12.2015. godine zapošljavali minimalno 40 radnika, te srednji i veliki poduzetnici koji kumulativno zadovoljavaju sljedeće uvjete:
a) organizirani su kao trgovačka društva (društva s ograničenom odgovornošću ili dionička društva),
b) u organizacijskom obliku iz prethodne točke djeluju najmanje od 01.01.2014. godine,
c) namjeravaju provedbu projekta za ulaganja u materijalnu imovinu (proizvodni strojevi, oprema i alati) te nematerijalnu imovinu povezanu s ulaganjem u materijalnu imovinu (patenti, licencije) uz
uvjet zadržavanja i povećanja broja radnika,
d) mogu održati ili povećati broj radnika u razdoblju do 31.12.2018. godine u odnosu na broj radnika
utvrđen u 2015. godini.

Prihvatljive aktivnosti:
 • Aktivnosti ulaganja u materijalnu imovinu:
  1. ulaganja u strojeve i opremu za proizvodnju,
  2. nabava mjernih i kontrolnih uređaja.
 • Aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu (prihvatljivi su do granice od 25 % ukupnih prihvatljivih troškova ulaganja, te su direktno povezani s troškovima ulaganja u materijalnu imovinu):
  1. ulaganja u patente, licencije, znanje i iskustvo ili druga vrsta intelektualnog vlasništva,
  2. troškovi informatičkih rješenja (softver) koja su izravno povezani s projektom.
Materijalna i nematerijalna ulaganja podliježu ispunjavanju slijedećih uvjeta:
1. moraju se koristiti isključivo u poslovnoj jedinici koja prima regionalnu potporu i na lokaciji primatelja potpore,
2. moraju se voditi kao imovina koja se amortizira,
3. moraju biti kupljena od treće osobe nepovezane s kupcem po tržišnim uvjetima bez da je kupac u položaju ostvariti kontrolu nad prodavateljem i obrnuto,
4. moraju biti uključena u imovinu poduzetnika odnosno iskazati se u bilanci stanja poslovne djelatnosti primatelja regionalne potpore i ostati povezana s projektom najmanje pet godina (odnosno tri godine u slučaju malih i srednjih poduzetnika),
5. stečena imovina za velike poduzetnike mora biti nova, a za male i srednje poduzetnike prihvatljiva je oprema do 4 godine starosti.

Dokumentacija