Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Prihvatljivi prijavitelji:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Prihvatljivost prijavitelja:
Na ovaj natječaj mogu se prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje svojim djelovanjem doprinose demokratizaciji i razvoju civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, što treba biti vidljivo iz opisanih programa koje udruga provodi odnosno djelatnosti udruge.

 

Institucionalna podrška dodjeljuje se u 3 (tri) kategorije kroz 3 zasebna podnatječaja koji odgovaraju propisanim kategorijama:
1. kategorija – podrška do Kn 350.000,00, podnatječaj “Institucionalna podrška 2016. – do 350.000,00”
2. kategorija – podrška do Kn 200.000,00, podnatječaj “Institucionalna podrška 2016. – do 200.000,00”
3. kategorija – podrška do Kn 100.000,00, podnatječaj “Institucionalna podrška 2016. – do 100.000,00”

 

Institucionalna podrška do 350.000,00 kn (najviše 15 potpora)

Za prijavu na natječaj za dobivanje institucionalne podrške udruge trebaju udovoljiti sljedećim uvjetima prijave:

 • udruga treba aktivno djelovati najmanje 5 (pet) godina od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja;
 • udruga mora imati najmanje 3 (tri) zaposlene osobe na dan raspisivanja natječaja isključivo temeljem ugovora o radu zaključenim sa udrugom – prijaviteljem;
 • udruga mora imati prihod od najmanje Kn 750.000,00 kuna u 2015. godini (moguće odstupanje do minus 5%);
 • udruga u ovoj kategoriji ne može zatražiti podršku manju od Kn 200.000,01.

 

Institucionalna podrška do 200.000,00 kn (najviše 15 potpora)

Za prijavu na natječaj za dobivanje institucionalne podrške udruge trebaju udovoljiti sljedećim uvjetima prijave:

 • udruga treba aktivno djelovati najmanje 3 (tri) godine od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja;
 • udruga mora imati najmanje 2 (dvije) zaposlene osobe na dan raspisivanja natječaja isključivo temeljem ugovora o radu zaključenim sa udrugom – prijaviteljem;
 • udruga mora imati prihod od najmanje Kn 350.000,00 kuna u 2015. godini (moguće odstupanje do minus 5%);
 • udruga u ovoj kategoriji ne može zatražiti podršku manju od Kn 100.000,01.

 

Institucionalna podrška do 100.000,00 kn (najviše 10 potpora)

Za prijavu na natječaj za dobivanje institucionalne podrške udruge trebaju udovoljiti sljedećim uvjetima prijave:

 • udruga treba aktivno djelovati najmanje 1 (jednu) godinu od dana registracije do dana raspisivanja natječaja;
 • udruga ne mora imati zaposlene, a ako ih ima onda ne više od 1 (jedne) zaposlene osobe na dan raspisivanja natječaja isključivo temeljem ugovora o radu zaključenim sa udrugom – prijaviteljem. Ukoliko udruga nema zaposlene osobe, svakako treba planirati zapošljavanje u prvoj godini provedbe institucionalne podrške, što treba biti vidljivo u obrascu proračuna;
 • udruga mora imati prihod od najmanje Kn 130.000,00 kuna u 2015. godini (moguće odstupanje do minus 5%).

 

Sva dokumentacija za prijavu podnosi se on-line na portal www.financijskepodrske.hr (rok: 15. rujna 2016. godine do 12:00 sati), osim dokumenta za verifikaciju kojeg je potrebno ovjerenog poslati poštom.

Dokumentacija