Inovacije u S3 područjima

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Svrha (cilj) Poziva:
Podržati ulaganje MSP-ova koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište i koji se mogu primijeniti i svrstati u jedno ili više S3 tematskih prioritetnih područja.

 

Ukupna raspoloživa sredstva:
Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 634.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava za razdoblje 2014. – 2020.

 

Raspoloživa sredstva po prijavitelju (min. – maks. iznos):
Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos
bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

 

Predviđeni intenzitet potpore:

  1.  Regionalne potpore za ulaganje (članak 14. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084): Intenzitet regionalne potpore za ulaganje izračunava se u skladu s Kartom regionalnih potpora za Republiku Hrvatsku i Zaključkom Vlade RH od 24. travnja 2014. godine (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301-05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi:
    a) 45% prihvatljivih troškova za mikro i mala poduzeća;
    b) 35% prihvatljivih troškova za srednja poduzeća;
  2.  Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja (članak 29. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 i Uredbe 2017/1084): Intenzitet potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.
  3. Potpore male vrijednosti (Program de minimis): Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 75% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljivi prijavitelji:
Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i
srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

 

Prihvatljive aktivnosti:
U skladu s predmetom Poziva prihvatljive su aktivnosti namijenjene ulaganju u materijalnu i nematerijalnu imovinu, pribavljanju patenata, troškova osoblja u svrhu uvođenja inovacije procesa ili organizacije poslovanja nužnih za proizvodnju i komercijalizaciju inovativnih proizvoda/usluga koji su novi za tržište isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).
Komercijalizacija je dio inovacijskog procesa u kojem se inovacija uvodi u praktičnu upotrebu odnosno uvodi se u proizvodnju i plasira proizvod/usluga na tržište te ostvaruje
proboj na željeno tržište.
Prihvatljive aktivnosti projekta moraju biti usmjerene na komercijalizaciju inovativnog proizvoda/usluge koji je novi za tržište, prvenstveno kroz aktivnosti koje se odnose na inovacije procesa i organizacije poslovanja.

 

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 15. studenog 2019. godine u
11:00:00 sati.

Dokumentacija