Inovacije novoosnovanih MSP

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Ovim pozivom potiču se investicije u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta – (provodi se samostalno ili na temelju ugovora za uslugu po komercijalnim uvjetima), a predstavlja dovršetak inovacije (proizvod/usluga) skoro spremne za tržište koja sadržava ključne funkcionalnosti (Minimalno održiv proizvod – MVP), za koju je već iskazan inicijalni interes tržišta i/ili ima prve kupce, uključujući i inkrementalne inovacije na postojećim proizvodima/uslugama u svrhu stvaranja novih verzija za nova tržišta. Može obuhvaćati sljedeće:
  • Prilagodba i dovršetak inovacije (proizvod/usluga) zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju,
  • Prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika,
  • Revizija Studije izvedivosti,
  • Demonstracija i evaluacija inovacije u operativnom okruženju,
  • Dizajn proizvoda,
  • Zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

 

 1. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge) može obuhvaćati sljedeće:
  • Istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju,
  • Verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe,
  • Testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima,
  • Verifikacija poslovnog modela/plana,
  • Priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija,
  • Marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana,
  • Operativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište, h. Pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

 

 1. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2., prihvatljive za cijelo vrijeme trajanja projekta mogu obuhvaćati:
  • Angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja,
  • Ulaganja u instrumente i opremu,
  • Ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).

 

 1. Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze (dodatne aktivnosti iz ove stavke mogu iznositi maksimalno 5% vrijednosti sredstava potpore):
  • Revizija projekta,
  • Promidžba i vidljivost.

 

Aktivnosti navedene pod točkama 3. i 4. prihvatljive su isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom i aktivnostima navedenim pod točkama 1. i  2.

Dokumentacija