Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i šumarstvu u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini

Detalji

Status:

Izvor financiranja:

Ukupno raspoloživa sredstva:

Prihvatljivi prijavitelji:

Intenzitet financiranja:

Datum otvaranja:

Rok za prijavu:

Cilj poziva:


Opis natječaja

Svrha Javnog poziva je dodjela potpora prihvatljivim korisnicima za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, edukaciju i stručno osposobljavanje, razvoj proizvodnje i marketing proizvoda, legalizaciju zgrada poljoprivredne namjene, očuvanje i unaprjeđenje vlastitog proizvodnog potencijala kroz očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, kompenzaciju otežanih uvjeta proizvodnje, unapređenje konkurentnosti poljoprivrednog sektora, očuvanje i unapređenje okoliša i krajobraza, poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima te diversifikaciju ruralnih gospodarskih djelatnosti.

 

Opći uvjeti prihvatljivosti Korisnika su:

 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva u Zagrebačkoj županiji najkasnije do 31. prosinca 2018. godine koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik šumoposjednika najkasnije do 31. prosinca 2018. godine koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Zagrebačke županije ili,
 • poduzetnici, fizičke i pravne osobe s područja Zagrebačke županije upisane u Upisnik/registar djelatnosti za koju traže potporu ili,
 • proizvođačke grupe i organizacije registrirane sukladno Zakonu o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda sa sjedištem na području Zagrebačke županije, a koji se prema važećim zakonskim propisima svrstavaju u rang mikro, malih i srednjih poduzeća.

 

Prihvatljive aktivnosti:

 • Ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 • Ulaganja u modernizaciju i povećanje konkurentnosti poduzetnika u preradi i stavljanju na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda
 • Edukacija i stručno osposobljavanje
 • Razvoj proizvodnje i marketing proizvoda
 • Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene
 • Unapređenje i očuvanje genetskog potencijala u stočarstvu
 • Ulaganje u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti i usluga na ruralnom području
 • Kompenzacija otežanih uvjeta gospodarenja u poljoprivredi
 • Potpora za izradu dokumentacije za nove projekte u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnom razvoju i prijavu na EU natječaje
 • Ulaganja u sektoru šumarstva
 • Okrupnjavanje poljoprivrednog i/ili šumskog zemljišnog posjeda
 • Premija osiguranja i sanacija šteta
 • Analiza tla

 

Prihvatljiva ulaganja za dodjelu potpora su ona koje kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • provodi ih prihvatljiv Korisnik,
 • odnose se na jednu od prihvatljivih aktivnosti unutar mjera Javnog poziva,
 • realiziraju se na području Zagrebačke županije ili Grada Zagreba,
 • iznos ukupnih prihvatljivih troškova ne smije biti niži od iznosa minimalnog ulaganja, gdje je to propisano,
 • prihvatljivi troškovi moraju biti u skladu s Javnim pozivom i nastali u razdoblju od 1. prosinca 2018. do 27. svibnja 2019. izuzev troškova za Mjeru 5. (Legalizacija zgrada poljoprivredne namjene) i Mjeru 12. (Premija osiguranja i sanacija šteta) gdje su prihvatljivi troškovi nastali i prije navedenog razdoblja, ali su uvjeti za ostvarenje potpore nastali tijekom navedenog razdoblja te Podmjera 6.1. (Uzgoj steonih junica), 8.3. (Održiva proizvodnja kravljeg mlijeka na području Općine Žumberak i Općine Krašić), 8.4. (Održiva proizvodnja kozjeg mlijeka), 8.5. (Održiv uzgoj pčelinjih zajednica), 9.4. (Konzultantske usluge prijave projekata na EU natječaje) i Mjere 13. (Analiza tla) koje se po prvi puta provode u 2019. godini (nove mjere) kod kojih su uvjeti za ostvarivanje potpore nastali u razdoblju od 1. siječnja 2019. do 27. svibnja 2019.

 

Javni poziv otvoren je do 27. svibnja 2019. godine.

Dokumentacija