Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

Svrha Natječaja je smanjenje štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Rok za prijavu je 30. travnja 2021.

 

Prihvatljivi korisnici

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj.

 

Najniži iznos javne potpore po projektu – 5.000 EUR.

Najviši iznos javne potpore po projektu:

a) do 300.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti

b) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

 

Intenzitet javne potpore: do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela).

 

Više informacija: ruralnirazvoj.hr/natjecaj-za-provedbu-tipa-operacije-4-1-2-zbrinjavanje-rukovanje-i-koristenje-stajskog-gnojiva-u-cilju-smanjenja-stetnog-utjecaja-na-okolis/

 

Izvor: ruralnirazvoj.hr