Najava radionice: „Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini”

Grad Ivanić-Grad 22. kolovoza 2022. godine objavio je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini. Radi lakše prijave na Javni poziv, Razvojna agencija IGRA Ivanić–Grad poziva zainteresirane poduzetnike s područja Grada Ivanić-Grada na radionicu „Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva Grada Ivanić-Grada u 2022. godini“. Radionica će se održati u četvrtak 8. rujna 2022. od 10:00 do 15:00 sati u konferencijskoj dvorani Poduzetničkog inkubatora, na adresi Poduzetnička 11, Ivanić-Grad.

 

Na radionici ćete saznati:

  • Koji su opći uvjeti prihvatljivosti korisnika potpore
  • Mjere i uvjete po kojima se dodjeljuje potpora
  • Koji su prihvatljivi troškovi i aktivnosti
  • Koji su neprihvatljivi troškovi i aktivnosti
  • Način prijave i postupak pregleda te odobrenja zahtjeva
  • Kako popuniti Obrazac prijave za vaše poduzeće

 

Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme putem OBRASCA ZA PRIJAVE – prijave za radionicu zaprimaju se do srijede 7. rujna 2022. u 14:00 sati ili do popunjena kapaciteta dvorane.

 

Radionicu će voditi Martin Madaras, viši stručni suradnik za projekte i fondove EU Grada Ivanić-Grada i predstavnici Razvojne agencije IGRA d.o.o.

 

Organizacija radionice sufinancirana je u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta „Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“ te je sudjelovanje za sve sudionike u potpunosti besplatno.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”