MZOE odobrilo Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 315 mil. kn za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada

Ministar Tomislav Ćorić potpisao je Odluku kojom se Fondu dodjeljuje 315 milijuna kuna za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada. Riječ je o bespovratnim sredstvima iz OPKK 2014.-2020., kojima će kroz objedinjeni postupak javne nabave koji će provesti Fond biti nabavljeno 1.230.695 spremnika za 407 jedinica lokalne samouprave. Riječ je o bespovratnim sredstvima iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

 

Kroz objedinjeni postupak javne nabave koji će provesti Fond bit će nabavljeno 1.230.695 spremnika, za 407 jedinica lokalne samouprave. Riječ je o gradovima i općinama koje su iskazale potrebu za gotovo 450 tisuća spremnika za otpadni papir, 2700 spremnika za staklo, 525 tisuća spremnika za plastiku, više od 14 tisuća spremnika za odvojeno prikupljanje biootpada i oko 113 tisuća spremnika za reciklabilni otpad. 85% investicije će biti pokriveno iz europskog Kohezijskog fonda, dok će preostalih 15% sredstava osigurati  jedinice lokalne samouprave u svojim proračunima.

 

„Fond je proveo prethodno savjetovanje o nacrtu Dokumentacije o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada te sada prema propisanim procedurama ista mora proći ex-ante provjeru od strane Posredničkog tijela razine 2 i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU). S obzirom na to za očekivati je da će dokumentacija za nadmetanje biti objavljena početkom veljače.“, pojasnio je proceduru oko nabave direktor Fonda Dubravko Ponoš.
Ministar Ćorić je istaknu kako je prošla godina bila godina izgradnje infrastrukture te da se nabavom komunalne opreme građanima žele osigurati potrebni spremnici kako bi otpad razvrstavali na kućnom pragu. Na taj način smanjit će se udio biorazgradivog i miješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta, a povećati stopa prikupljanja i recikliranja otpadnog papira, plastike, stakla te otpada koji se svrstava u posebne kategorije otpada.

 

Usporedo s ovim, Fond i Ministarstvo će provoditi kontinuiranu edukaciju građana o pravilnom razvrstavanju otpada, a brojne izobrazne kampanje provodit će i jedinice lokalne samouprave za stanovnike sa svojih područja za što su sredstva također osigurana iz fondova Europske unije. Kombinacija edukativnih aktivnosti uz nabavu potrebnih spremnika pridonijet će bržem ostvarivanju ciljeva postavljenih u Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje do 2022. godine.

Izvor: fzoeu.hr