Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za 2022. godinu

Hrvatski zavod za zapošljavanje je donio nove mjere u više skupina:

 

 

Potpora za samozapošljavanje: bit.ly/samozapošljavanje-2022

 

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

 

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

 

 

Potpora za samozapošljavanje – zeleno/digitalno: bit.ly/samozaposljavanje-zelenodigitalno

 

Dodjeljuje se nezaposlenim osobama za pokrivanje troškova za osnivanje i započinjanje poslovanja poslovnog subjekta u sljedećim organizacijskim oblicima – obrt, trgovačko društvo, samostalna djelatnost i ustanova.

 

Potpora se može dodijeliti i za više nezaposlenih osoba ako će one zajednički osnovati i započeti s poslovanjem novog poslovnog subjekta, odnosno nastaviti s poslovanjem postojećeg poslovnog subjekta kojeg su preuzeli.

 

 

Proširenje poslovanja: bit.ly/prosirenje2022

 

Može se dodijeliti poslovnom subjektu ako planira proširenje postojećeg poslovanja, a kojem je već dodijeljena potpora za samozapošljavanje, bez obzira na godinu dodjele takve potpore, ako su ugovorne obveze po dodijeljenoj potpori za samozapošljavanje istekle, te ako je poslovni subjekt dokazao da je ispunio sve obveze prema Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (dalje u tekstu: Zavod). Kod poslovnog subjekta mora postojati kontinuitet poslovanja i zaposlenosti samozaposlene osobe u punom radnom vremenu od trenutka osnivanja, odnosno registracije i početka obavljanja gospodarske djelatnosti, te poslovni subjekt ne smije biti poslodavac u poteškoćama kako je definiran Pojmovnikom. U kontekstu ove potpore, pojam „proširenje poslovanja“ znači otvaranje nove poslovne jedinice ili pogona. Ako podnositelj zahtjeva poslovni plan potkrijepi ugovorima, predugovorima/izjavama o poslovnoj suradnji, pismima namjere, odobrenim projektima i sl., ostvarit će prednost pri ocjeni zahtjeva.

 

Potpora se može dodijeliti samo u slučaju novog zapošljavanja pri čemu su doprinosi za novog zaposlenika obvezna stavka troškovnika. Podnositelj zahtjeva obvezan je, prije potpisa ugovora o dodjeli potpore, Zavodu dostaviti dokaz da je sklopio ugovor o radu s nezaposlenom osobom prijavljenom u evidenciju nezaposlenih osoba (dalje u tekstu: Evidencija) koju vodi Zavod.

 

 

Biram Hrvatsku:

– preseljenje unutar RH: bit.ly/biramhrvatsku-unutarRH

– povratak u RH: bit.ly/biramhrvatsku-povratakRH

 

Cilj mjera je osnažiti gospodarsku aktivnost i raspon djelatnosti većem dijelu Republike Hrvatske, posebice u gospodarski slabije razvijenim i demografski oslabljenim područjima s naglaskom na ruralna područja Slavonije, zaleđa dalmatinskih županija, Banovine, Korduna, Like, Gorskog kotara i otoka te poticati povratak aktivnog radnog stanovništva iz država Europskog gospodarskog prostora i Švicarske Konfederacije (dalje u tekstu: EGP).

Uz otvaranje novih poslovnih subjekata, čiji su nositelji stekli relevantno radno iskustva koje predstavlja dodanu vrijednost za hrvatsko gospodarstvo, mjera bi imala demografski učinak, s obzirom na to da se radi o unutarnjoj migraciji i povratku osoba iz vanjske migracije država EGP.

 

 

Više informacija saznajte na priloženim poveznicama i službenim stranicama HZZ-a.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”