Ministarstvo turizma objavilo natječaj za jačanje konkurentnosti turističkog gospodarstva

Predmet javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva kroz potporu ulaganjima u povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata, razvoj posebnih oblika turizma, razvoj novih i inovativnih turističkih proizvoda, te održivi razvoj, a provodi se kroz Mjere Programa:

 

  • Mjera A – povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude ugostiteljskih objekata: A1-Hotela, A2- Kampova, A3-Ostalih ugostiteljskih objekata za smještaj i A4-ugostiteljskih objekata na Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
  • Mjera B – razvoj posebnih oblika turizma
  • Mjera C – dostupnost i sigurnost
  • Mjera D – prepoznatljivost

 

Za dodjelu bespovratnih sredstva prijaviti se mogu: subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG).

 

Javni poziv otvoren je od 28. siječnja 2019., dan objave na internetskim stranicama Ministarstva, a traje do 1. ožujka 2019.

 

Prijave se obvezno podnose online, putem ispunjenog Prijavnog obrasca KTG/2019 kojeg je potrebno dostaviti i u tiskanom obliku s opisom projekta i svim prilozima.

 

Dokumentacija:

Javni poziv

Program

Upute za prijavitelje

Obrazac prijave

Obrazac opisa projekta

Obrazac proračuna

Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti

Privremeno izvješće o namjenskom utrošku sredstava

Konačno izvješće o završetku projekta

Izvor: mint.gov.hr