Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo informaciju o energetskoj obnovi višestambenih zgrada!

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je nove izmjene vezane uz sufinanciranje energetske obnove višestambenih zgrada iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

Kako bi se osigurali uvjeti za svladavanje posljedica epidemije COVID-19 u Operativnom programu „Konkurentnost i kohezija“ revidirana je alokacija i ciljne vrijednosti za Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u višestambenim zgradama“ te su sredstva koja su bila predviđena za najavljeni Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“ preusmjerena na financiranje aktivnosti u sektoru zdravstva i poduzetništva.

 

 

Više informacija: mgipu.gov.hr//informacija-o-energetskoj-obnovi-visestambenih-zgrada

 

Izvor:  mgipu.gov.hr