Ministarstvo gospodarstva najavilo javni poziv namijenjen srednjim i velikim poduzećima

Ministarstvo gospodarstva uskoro će početi s provedbom Programa regionalnih potpora za kapitalna ulaganja u nove tehnologije.

 

Prihvatljivi prijavitelji za navedeni Program biti će srednja i velika poduzeća, a otvaranje poziva predviđeno je za treći kvartal 2016. godine.

 

Državne potpore po ovom programu namijenjene su proizvodnim gospodarskim sektorima za ulaganje u nove tehnologije, a njihov cilj je potaknuti poduzetnike na ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju modernizacije i proširenja postojećih proizvodnih kapaciteta, te osnivanje nove poslovne jedinice uz uvjet prosječnog zadržavanja broja radnika cijelog razdoblja provedbe i završetka projekta.

 

U proračunu Ministarstva gospodarstva za spomenuti program predviđeno je 40 milijuna kuna. Maksimalni intenzitet potpore za velike poduzetnike iznosi 25%, a za srednje 35% prihvatljivih troškova projekta. Maksimalni iznos potpore po poduzetniku ograničen je na 1.5 milijuna kuna bez obzira na visinu prihvatljivih troškova projekta.

 

Prihvatljive aktivnosti u sklopu ovog programa su ulaganja u materijalnu imovinu (strojevi i oprema namijenjeni proizvodnji) te aktivnosti ulaganja u nematerijalnu imovinu do gornje granice od 25% ukupno prihvatljivih troškova projekta (patenti, licencije, industrijski softveri).

 

 

 

Izvor: mingo.hr