LAG „Moslavina“ objavio je Natječaj “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”

LAG „Moslavina“ objavio je LAG Natječaj iz LRS LAG-a za TO 1.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava”.

 

Prihvatljivi prijavitelji:

a) fizička (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt) i pravna osoba (trgovačko društvo, zadruga) upisana u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije (registrirane kao trgovačko društvo/zadruga) priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

 

Isti (jedan) nositelj projekta i njegova povezana i/ili partnerska poduzeća mogu podnijeti jednu prijavu projekta unutar ovog Natječaja.

 

Prihvatljivim troškovima smatraju se samo troškovi nastali nakon podnošenja prijave projekta – Lista prihvatljivih troškova.

 

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 52.658,89 EUR, a visina potpore po nositelju projekta iznosi od 5.000 EUR do 20.000 EUR. Intenzitet potpore iznosi do 50% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta, a za mlade poljoprivrednike koji zadovoljavaju uvjete navedene u Natječaju definirane kao nositelji projekta ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za još 20%.

 

Prijave projekata podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom od 18.04.2023. godine, a najkasnije do 18.5.2023. godine na adresu:

LAG „Moslavina“, Tržna 8, 44 320 Kutina

 

Na zatvorenom paketu/omotnici mora biti jasno navedeno:

  • naziv ovog Natječaja: Natječaj za TO 1.1.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“
  • puni naziv i adresa nositelja projekta
  • na paketu/omotnici također mora biti zabilježen datum i točno vrijeme podnošenja prijave projekta. Prijave projekata poslane na način različit od gore navedenog (npr. faksom ili e-poštom) ili dostavljene na druge adrese bit će automatski isključene.

 

Za potrebe pripreme i informiranje potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG Natječaj održat će se radionica 13. travnja 2023. godine u prostoru sale za sastanke gradske tržnice na adresi Tržna 8, Kutina s početkom od 13 sati.

 

Više informacija: lag-moslavina.hr