Koristite li e-usluge?

Iako je digitalna transformacija prisutna svugdje oko nas, poduzetnici nedovoljno poznaju koje e-usluge u poslovanju mogu koristiti te prednosti koje im njihovo korištenje donosi. Prije svega, cilj razvoja e-usluga osigurati bolju digitalnu dostupnost javnih usluga i informacija kako bi se omogućila automatska elektronička povezanost tijela javne vlasti u svim sektorima te povećanje digitalnog pružanja usluga, spajajući sustav javne uprave s privatnim sektorom, civilnim društvom i institucijama EU.

 

Koje su prednosti korištenja e-usluga?

Neke od najznačajnijih prednosti korištenja e-usluga, osim što olakšavaju svakodnevno poslovanje poduzetnika, u smislu bržeg i jednostavnijeg poslovanja (bez papirologije), digitalne tehnologije pridonose i uštedi vremena, novaca, prostora, kao i drugih važnih resursa, e-usluge omogućuju upravo ono što se prije nekoliko desetljeća činilo kao nedostižan san – pružanje komunikacije s bilo kojeg mjesta, brzo i efikasno rješavanje zahtjeva upućenih prema tijelima javnog sektora, bez fizičkog odlaska u neku od institucija.

Korištenjem takvih on-line rješenja poduzetnici osiguravaju konkurentsku prednost radeći bolje, brže i jeftinije. Poslovni procesi mogu se odvijati puno fleksibilnije i automatiziranije, s puno manje dokumenata, ali istovremeno vodeći računa o ispunjavanju regulatornih zahtjeva i ostvarivanju visoke razine sigurnosti.

Koje sve e-usluge poduzetnici mogu koristiti kako bi svojim poslovanjem iskoristili njihove prednosti?

Često se poduzetnici prilikom razmišljanja o pokretanju poslovanja susreću s iskustvima onih koji nisu imali mogućnost pokretanja poslovanja iz udobnosti svog doma, već su u tom procesu morali proći niz institucija, čekajući u redovima te proučavajući regulativu i veliku količinu zbunjujuće papirologije.

 

START – elektroničko pokretanje poslovanja

Umjesto fizičkog odlaska u nadležna tijela, poduzetnici u Hrvatskoj danas svoje poslovanje mogu pokrenuti u nekoliko dana, putem digitalnog servisa START- elektroničko pokretanje poslovanja. Radi se, dakle, o informacijskom sustavu koji omogućuje brzo i jednostavno pokretanje poslovanja iz vlastitog doma.

Usluga omogućava elektroničko osnivanje d.o.o. ili j.d.o.o (upis društva u sudski registar i u Registar poslovnih subjekta pri Državnom zavodu za statistiku), otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, registraciju društva u registar obveznika PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja (Porezna uprava), registraciju u sustav HZMO te elektroničko plaćanje temeljnog kapitala i sudskih pristojbi.

Isto tako, omogućeno je elektroničko otvaranje obrta (upis obrta u Obrtni registar), otvaranje transakcijskog računa u poslovnoj banci, upis obrta u registar poreznih obveznika, registar obveznika PDV-a i/ili dodjelu PDV ID broja (Porezna uprava), registraciju obrta u sustav HZMO.

👉 https://start.gov.hr/st/index.html

 

e-Tvrtka

Poduzetnicima na raspolaganju stoji i servis e-Tvrtka koji omogućava elektroničko osnivanje d.o.o. i j.d.o.o. Usluga je od iznimne važnosti za gospodarstvo i predstavlja prvu stepenicu u ostvarivanju ideje o dostupnosti suda, korištenjem zaštićenih elektroničkih sustava te efikasnijem i bržem rješavanju predmeta na sudovima.

👉  https://www.hitro.hr/usluga-e-tvrtka

 

Jedinstveni portal Porezne uprave (ePorezna-JPPU)

Kako bi se olakšala predaja poreznih dokumenata uspostavljen je portal ePorezna-JPPU, kao središnje mjesto na kojem porezni obveznici mogu pristupiti elektroničkim uslugama Porezne uprave.

Ovaj sustav omogućuje da porezni obveznici i opunomoćenici poreznog obveznika mogu na efikasan način upravljati podacima poreznog obveznika, pregledavati porezne i druge podatke u evidenciji Porezne uprave, podnositi obrasce i zahtjeve, tražiti povrat poreza, preknjiženje sredstava, povezivanje nepovezanih uplata JOPPD-a i dr.

Cilj ePorezne je olakšati, pojednostaviti i ubrzati ispunjavanje obveza prema Poreznoj upravi te omogućiti informiranost poreznih obveznika o njihovim pravima i obvezama.

👉  https://e-porezna.porezna-uprava.hr/Prijava.aspx?ReturnUrl=%2f

 

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO)

HZMO omogućava elektroničko poslovanje između HZMO-a i korisnika njegovih usluga. Usluga e-prijave korisnicima omogućava prijave/odjave na mirovinsko osiguranje, prijave o promjeni statusa tijekom osiguranja, prijave o početku/prestanku poslovanja obveznika doprinosa kao i promjenama podataka obveznika doprinosa. Svi obveznici s više od 3 osiguranika od 1. travnja 2014. dužni su prijave/odjave na mirovinsko osiguranje podnositi isključivo elektroničkim putem.

👉  https://www.mirovinsko.hr/hr/e-usluge/16

 

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO)

Prijavom u sustav mirovinskog osiguranja poslodavci više nisu obvezni osobno podnositi prijavu u sustav obveznog zdravstvenog osiguranja. Naime, povezivanjem sustava HZMO-a i HZZO-a te preuzimanjem podataka, olakšava se postupak prijavljivanja u zdravstveni sustav tako da obveznici više ne moraju podnositi dvije prijave u dva različita sustava, već samo jednu prijavu u mirovinski sustav.

Uvid u prijave i odjave na obvezno zdravstveno osiguranje moguć je preko web usluge e-Zdravstveno. U sklopu ove e-usluge moguće je: preuzimanje tiskanica prijava/odjava/promjena, prijava člana (supružnik, dijete do 18. godine), prijava novorođenog djeteta, promjena imena/prezimena i adrese prebivališta/boravišta i člana i nositelja te odjava člana.

👉  https://e-usluge.hzzo.hr/home

 

Financijska agencija FINA

Digitalizacijom svojih usluga FINA je uvelike olakšala poslovanje mnogim tvrtkama u Hrvatskoj. Razvila je nekoliko rješenja koja omogućuju elektroničko potpisivanje dokumenata, kao zamjenu za tradicionalno potpisivanje dokumenata i ugovora. Za elektroničko potpisivanje dokumenata potrebno je imati digitalne certifikate Fine i aplikativno ili tehnološko rješenje koje će omogućiti implementaciju potpisa na dokumente.

Kroz niz svojih servisa FINA omogućuje poduzetnicima jednostavnije i brže odvijanje poslovanja. Svim e-servisima FINE te pojedinim e-servisima državne uprave i javnih službi pristupa se jednim uređajem (FINA e-kartica ili USB token), a na kojemu se nalaze Finini poslovni digitalni certifikati.

👉  https://www.fina.hr/e-servisi

 

SvKatalog usluga aplikacije e-Građani

👉  https://gov.hr/hr/katalog-usluga/10?katalog=1&podrucje=47

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike“