Korisni linkovi – vrijedan resurs za uspješno poslovanje

Pravovremena informacija najvrjedniji je resurs kojim poduzetnice i poduzetnici raspolažu. Kako bismo vam skratili vrijeme traženja istih, u nastavku vam donosimo korisne linkove i obrasce koje možete koristiti u svojem svakodnevnom poslovanju

 

Računovodstvena i porezna evidencija:

 

Računski plan za poduzetnike – RRIF

Kontni plan – TEB

Kontni plan – RiPup

JOPPD obrazac

Obrasci financijskih izvještaja – FINA

Putni nalog obrazac – Excel

Obračun LOCO vožnje

Obračun terenskog dodatka

Obračun naknade za odvojen život

Obračun pomorskog dodatka

Kalkulator za izračun plaće

Kalkulator za izračun ugovora o djelu

Kalkulator za izračun autorskog ugovora

Kalkulator za izračun otpremnine

Korisni kalkulatori – plaća, drugi dohodak, kredit – TEB

PD 2021 obrazac – Excel

PO-SD 2021 obrazac – Excel

Obrasci – Porezna uprava

Tiskanice Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Tiskanice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

REGOS

Sudski registar – preglednik

Obrtni registar – preglednik

Narodne novine

VIES baza – PDV identifikacijski brojevi

Državni zavod za statistiku

Digitalna komora

 

 

Pratite otvorene natječaje:

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europskih fondova

Ministarstvo turizma i sporta

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ministarstvo kulture i medija

HAMAG-BICRO

LAG Moslavina

 

 

Lokalan i regionalna samouprava:

 

Grad Ivanić-Grad

Općina Kloštar

Općina Križ

Zagrebačka županija

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”