Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Fond za zaštitu okoliša danas, 22.04.2022. godine, objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada. Predmet ovog Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva.

 

Svrha ovog Javnog poziva je provedba mjera i aktivnosti propisanih Planom gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. — 2022. godine („Narodne novine“ broj 3/17,) i Izmjenom Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. — 2022. godine („Narodne novine“ broj 1/22), čime će se uspostaviti kvalitetniji, postojaniji i ekonomski učinkovitiji sustav gospodarenja komunalnim otpadom u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša i prirode i zaštitom javnog interesa te poticanja unaprjeđenja sustava sprječavanja nastanka otpada i odvojenog sakupljanja otpada. Važnu ulogu u sustavu gospodarenja otpadom ima edukacija šire javnosti pri čemu treba voditi računa da se, na primjeren način i putem pravilno odabranih komunikacijskih kanala, pristupa raznim dobnim skupinama kako bi se postigao kvalitetniji učinak u edukaciji stanovnika šireg područja. U projektima edukacije stanovništva naglasak treba biti na mjerama sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te oporabi.

 

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

 

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • imaju sjedište na području Republike Hrvatske
 • podnesu prijavu sukladno uvjetima ovog Javnog poziva
 • dostave obveznu dokumentaciju i ispunjavaju sve uvjete sukladno ovom Javnom pozivu
 • prihvate uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju sukladno ovom Javnom pozivu i općim aktima Fonda
 • ulažu vlastita sredstva
 • nemaju dospjelih nepodmirenih i/iIi nereguliranih obveza prema Fondu     nemaju poslovne račune u blokadi
 • nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave
 • pravovremeno i u potpunosti ispunjavaju sve preuzete ugovorne obveze na temelju prijašnjih dodjela sredstava za sufinanciranje projekata od strane Fonda

 

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja i to:

 1. MODEL A — prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
 1. MODEL B — prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima.

 

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su:

 

 • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) te provedbe projekta edukacije stanovništva
 • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A)

 

Neprihvatljivi troškovi:

 • PDV za kosnike MODELA B
 • tečajne razlike nastale kao trošak kupnje nisu opravdan trošak.

 

 

Sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

 

Više informacija pronađite OVDJE.

 

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”