Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima

Grad Ivanić-Grad i Zelena energetska zadruga pozivaju sve građanke i građane Ivanić-Grada da se prijave na Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju.

 

Uspješno ocijenjene prijave ostvarit će:

 

  • Sufinanciranje izrade glavnog projekta sunčane elektrane, kojim će on za nositelja prijave iznositi 1.500,00 HRK (tržišna vrijednost glavnog projekta sunčane elektrane kreće se između 3.000,00 i 5.000,00 HRK);
  • U slučaju interesa uspješno ocijenjenog prijavitelja, punu podršku u prijavi na natječaj za sufinanciranje sunčane elektrane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) predviđenog za zadnji kvartal 2021., a što uključuje administrativnu podršku te podršku u pronalasku pouzdanog izvođača sunčane elektrane i nabavi opreme.

 

Više na: www.zez.coop/ivanic-grad-ukljuci-se-u-sunce

 

Izvor: www.zez.coop

 

Sadržaj internetske objave isključiva je odgovornost razvojne agencije IGRA Grada Ivanić-Grada.

 

„Razvoj usluga Razvojne agencije IGRA s ciljem unaprjeđenja informiranja za poduzetnike”