Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe (EnU-3/24)

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost raspisao je Javni poziv za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila za fizičke osobe.

 

Predmet Javnog poziva za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila (EnU-3/24) je neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila fizičkim osobama.

 

U smislu ovog Poziva vozilom se smatra isključivo novo motorno vozilo homologirano za cestovni promet u Republici Hrvatskoj koje će nakon kupnje u Republici Hrvatskoj biti prvi put registrirano.

 

Energetski učinkovitim vozilima čiju kupnju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potiče u sklopu provedbe Poziva smatraju se:

  • vozila kategorija L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7 na električni pogon,
  • vozila kategorije M1 na električni, plug-in hibridni pogon ili pogon na vodik,

 

pri čemu se u pogledu emisija onečišćujućih tvari primjenjuju sljedeća ograničenja za:

  • električna vozila: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km,
  • vozila s plug-in hibridnim pogonom kategorije M1 koja imaju dopuštenu emisiju onečišćujuće tvari CO2 iznosa do najviše 50 g/km,
  • vozila na vodik: emisija onečišćujućih tvari CO2 iznosa 0 g/km.

 

Cilj Poziva je povećanje udjela broja registriranih energetski učinkovitih vozila u ukupnom broju vozila registriranih u Republici Hrvatskoj za 0,1%. Procjenjuje se da će se provedbom Poziva registrirati 2.000 novih energetski učinkovitih vozila.

 

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva mogu biti punoljetne fizičke osobe – građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske koje podnesu prijavu na način opisan Pozivom i ispunjavaju sve uvjete Poziva.

 

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu je 15.000.000,00 eura.

 

Prihvatljivi i opravdani trošak po Pozivu je isključivo trošak kupnje vozila, koji može nastati kupnjom radi stjecanja vlasništva ili financijskim leasingom, najranije na dan objave ovog Poziva. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa za kupnju vozila.

 

Fondu opravdani troškovi su troškovi kupnje marke i modela vozila iz baze dostupnih vozila, nastali nakon objave Poziva kod prodajnog mjesta preko kojeg je prijavitelj izvršio prijavu.

 

Trošak koji je nastao temeljem korištenja vozila prema sklopljenom ugovoru o operativnom leasingu nije opravdan po ovom Pozivu. Vozilo koje je u cijelosti plaćeno prije dana objave Poziva nije prihvatljivo za sufinanciranje.

 

Podnošenje prijava na Poziv započinje 22. travnja 2024. godine u 9:00 sati, a traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

 

Izvor: fzoeu.hr